Vadība

Irēna Sproģe

Salas novada domes priekšsēdētāja

Salas novada domes deputāte, Salas novada vēlētāju apvienība

Iedzīvotāju pieņemšana

ceturtdienās no plkst. 9.00-12.00. Salas novada pašvaldības ēkā 111. kab.

Vienojoties var saskaņot citu pieņemšanas laiku.

+371 65237701, +371 26465250 salaspadome@inbox.lv

Juris Balodītis

Salas novada domes priekšsēdētājas vietnieks

Salas novada domes deputāts, Salas novada vēlētāju apvienība

Zemnieku saimniecība “Senči”, īpašnieks

Iedzīvotāju pieņemšana, iepriekš sazinoties

+371 26544728 vizbuli.selpils@inbox.lv