Uzņēmējdarbība

Pēc LAD Lauku reģistra datiem, vienotā platību maksājuma (VPM) platības Salas novadā 2017. gadā bija 7 918 ha; VPM nepieteiktās platības 312 ha; neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās
platības 1 099 ha un lauku bloku platības 8 230 ha. Salas novadā 2017. gadā bija 6 549 ha
meliorēto platību.
Valsts meža dienests katru gadu sagatavo informāciju par inventarizētajiem mežiem valstī.
2017. gada pārskatā Salas novadā valstij piederošās meža zemes bija 9 787 ha (pārējiem
piederošās – 7 713,66 ha); valsts meži bez zemes 7 970,82 ha (pārējiem – 7 436,29 ha); valsts
mežaudzes 7 540 ha (pārējiem – 6 876,74 ha); valsts purvi 1 370,62 ha (pārējiem – 60,4 ha); valsts
lauces 54,99 ha (pārējiem – 83,83 ha); valsts pārpl. klajumi 28,32 ha (pārējiem – 49,4 ha); valsts
meža ceļi 79,52 ha (pārējiem – 6,96 ha); valsts grāvji 256,33 ha (pārējiem – 6,96 ha) un pārējās
valsts mežu zemes 26,67 ha (pārējiem – 21,41 ha).
Salas novada teritorijas attīstības līmeņa indekss 2017. gadā bija 0,204; 2016. gadā – 0,241.
Pēdējie dati par uzņēmējdarbības attīstību procentpunktos Salas novadā ir 2016. gadā. Lai
izprastu uzņēmējdarbības attīstības kopainu pēdējo 6-7 gadu laikā, piedāvājam apskatīt minēto
laika periodu. Lursoft statistika liecina, ka Salas novadā uzņēmumu pieaugums laikā no 2010. līdz
2016. gadam veido 57,4 procentus, nodarbinātie ir ar negatīvo mīnuss zīmi (-6,4 procenti), bet neto
apgrozījums veido 7,2 procentu pieaugumu. Neto apgrozījuma pieaugums uz 1 nodarbināto bija
28 088,3 euro 2010. gadā un 32 184,1 euro 2016. gadā. Tātad, izaugsme ir bijusi 114,6
procentpunktu apmērā.
Pēc Lursoft datiem, 2017. gadā Salas novadā reģistrētas juridiskās adreses bija 8 kooperatīvajām
sabiedrībām, 122 sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, 20 individuālajiem komersantiem, 19
individuālajiem uzņēmumiem un 145 zemnieku saimniecībām.

Uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu Salas novadā pa gadiem (Avots: Lursoft, 2018)

NPK    Uzņēmums    Apgrozījums 2017 EUR    Pret 2016    Pret 2015    Pret 2014
1    Kontekss, SIA    4 080 087.00    -3%    3%    10%
2    Dona, SIA    3 306 283.00    4%    9%    4%
3    Sēļi, SIA    2 780 737.00    34%    37%    42%
4    SĒLIJAS MEŽS, SIA    2 769 356.00    6%    3%    19%
5    Rītausma, SIA    2 227 740.00    -8%    -9%    -3%
6    Jēkabpils autobusu parks, SIA    1 920 957.00    0%    -3%    -11%
7    FALKO-2, SIA    1 872 754.00    15%    19%    29%
8    JĒKABPILS DOLOMĪTS, SIA    1 639 572.00    17%    42%    16%
9    UV Serviss, SIA    1 615 182.00    40%    45%    6%
10    SAKAS BIRCH, SIA    1 165 657.00    -5%    -12%    -13%
11    MĀJU KOKS, SIA    1 140 600.00    46%    46%    22%
12    GARGRODE, SIA    1 042 690.00    -7%    18%    -30%
13    Jēkabpils Kamene, SIA    799 873.00    2%    8%    -22%
14    VĪGANTS, SIA    783 463.00    0%    9%    12%
15    MAG Resurs, SIA    607 913.00    -21%    -3%    88%
16    Goldkorn, SIA    570 338.00    57%    12%    48%
17    Energo EM, SIA    3883 33.00    2%    -2%    -36%
18    Sēlpils piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība    377 073.00    32%    9%    -16%
19    DEVALS, SIA    318 532.00    6%    -6%    -27%
20    SĒLIS SK, SIA    305 381.00    6%    2%    -6%