Tūrisms

Lapa vēl ir izstrādes stadijā! Atvainojamies par nepilnībām!

KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS


Baltiņu apmetne I, II
Sēlpils pagasts, pie „Baltiņiem”

Divas apmetnes Baltiņu ezera D krastā. 1. – ZR no „Baltiņu” mājām, 2. – 100 m uz A no tām, pļavā un tīrumā, lauku ceļu sadurā. Arheoloģijas pieminekļi. Senas apmetnes, kuras bijušas apdzīvotas mūsu ēras pirmajā gadu tūkstotī. Izrakumos tika atrastas daudzas senu trauku lauskas. Šie trauki bijuši gatavoti bez podnieka ripas palīdzības.

Lat:56.5202536 Lon:25.6484360
 

Biržu Svētās Annas evaņģēliski luteriskā baznīca
Salas pagasts, Birži
T.: 29366742

Pirmā, ar dēļiem apšūtā koka baznīca te bijusi uzbūvēta 1707. gadā. Otrā baznīca arī bijusi koka, ar salmu jumtu un mazu tornīti. Tad divu gadu laikā (1847.–1848.) pēc arhitekta J.Helda projekta uzcelta mūra baznīca. Altārgleznu darinājis L.Eginks, ērģeles būvējis Martins. Baznīca 1. pasaules karā stipri cieta. To atjaunoja 1930. gadā ar saīsinātu torni, iesvētīja 1930. gada 18. maijā. Ērģeles Sūnekļa būvētas un uzstādītas 1936. gadā. Demontētas un aizvestas pirms vatelīna ceha būves baznīcā, un nav zināms, kur palikušas. Vatelīna cehs te darbojās no 1969. līdz 1993. gadam – 24 gadus.

Lat:56.4090578 Lon:25.7757132
 

Biržu ūdensdzirnavas
Salas pagasts, Birži

Dzirnavās mala miltus līdz pat 20. gs.vidum. Pēc tam tās izmantoja dzīvošanai. Nu jau vairāk kā 10 gadus seno dzirnavu ēkā darbojas brīvdienu māju komplekss „Ūdensdzirnas” ar labiekārtotu ainavisku parku un vides objektiem. Šī ir iecienīta vieta lielāku un mazāku saviesīgu pasākumu rīkošanai.

Lat:56.4138658 Lon:25.7756778

Boķu dzirnavas
Salas pagasts

Celtas 1936.g. Ir darba kārtībā. Miltu teknes un pārējās iekārtu daļas ir no koka. No metāla ir graudu valči un dzirnakmeņi. 

 

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas konsistorijas – Biržu mācītājmuiža
Salas pagasts, Birži

Apbūve ietver 19. gs. pirmajā pusē celto mācītāja māju un 1839. g. celto klēti.
Saglabājušās 19.gs. vidū celtās ūdensdzirnavas uz Podvāzes upes, 19.gs. 2.pusē celtā klēts, 1920-os gados celtā dzīvojamā māja, 19.gs. celtā kalpu māja.

Līkumu muiža
Sēlpils pagasts, „Līkumi”
T.: 29244247
Pirms 1.pasaules kara muiža piederēja dr. Pēterim Rumpem. Ārsts, būdams progresīvs cilvēks, savu īpašumu novēlēja Latvijas Sarkanajam Krustam bāreņu patversmes ierīkošanai. Bāreņu namu bijušajā muižas ēkā izveidoja 1938.g. pavasarī. Tagad kompleksa teritorijā atrodas bāreņu nams „Līkumi”.

Sankaļu HES
Salas pagasts
T.: 29458840
Jāņa Zēberga ūdensdzirnavas, darbojās līdz 1940.g.
Sankaļkļaviņu dzirnavās pārstrādāti graudi, darbojusies zāģētava, ražota elektroenerģija. Darbināta vertikālā Frensisa turbīna ar rata diametru 1200 mm, ar saražoto elektroenerģiju savulaik apgādāta Ābeļu septiņgadīgā skola. HES atjaunota 1999.g. vecajā Sankaļkļaviņu dzirnavu un HES ēkā. 
Sēlpils baznīca
Sēlpils pagasts
T.: 29156210
Sēlpils luterāņu baznīca celta 1850.g. Tās drupas atrodas Daugavas ielejas malā. Sarkanā armija Otrā pasaules kara laikā 1941.g. atkāpjoties sašāva baznīcas torni, baznīca vairākkārt sašauta arī 1944.g. Lai gan pēc kara Sēlpils baznīcu atjaunoja, tagad no tās ir saglabājušies tikai mūri un tornis.
No 1769. līdz 1796.g. Sēlpils draudzē par mācītāju strādāja Gothards Frīdrihs Stenders (Vecais Stenders), vēlāk arī viņa dēls Aleksandrs Jānis (Jaunais Stenders). 
1846.–1850. gadā celtajam dievnamam līdz mūsdienām saglabājušās tikai ārsienas.

Sēlpils pilskalns ar viduslaiku pils drupām
Sēlpils pagasts
Apdzīvots no 1.g.t.pr.Kr., 1208.g. pili ieņēma krustneši un uzcēla mūra pili. 6.-12.gs. bija Sēlijas politiskais un militārais centrs. Visintensīvākā dzīve senajā pilskalnā norisinājusies 10.-12.gs., kad ap pili bija izveidota pilsēta. Sēlpils pils no 14. gs. bijusi ordeņa fogta pils. 16. gs. beigās vai 17. gs. sākumā Sēlpils pilī un priekšpilī notikuši lielāki pārbūves darbi - celti jauni dzīvojamie korpusi. Pils vairākkārt postīta zviedru-poļu kara laikā (1600-1629). Ordeņa mūra pils nopostīta Ziemeļu kara laikā 1704.g., kad pili okupēja zviedri. Pēc tam 18.gs. pils vairs netika apdzīvota. Pils mūri cieta Pirmā pasaules kara laikā, jo pilsdrupās atradās pirmā frontes līnija. Pēc Pļaviņu HES uzcelšanas virs ūdens kā saliņa palikusi pilsdrupu augstākā daļa.
Sēlpils pilskalnā, Daugavas krastā, iegūtas Latvijā vissenākās liecības par cilvēku. Arheoloģiskajos izrakumos seno sēļu pils slānī atsegtas pavardu, celtņu un nocietinājumu paliekas. Augšējā, mūra pils, slānī atsegtas četrstūrveida tornis ar apakšzemes eju, sardzes telpa un priekšpils uzbērums. Pilsdrupas ir zem ūdens, klāt var piekļūt ar laivu.

Siliņu dzelzceļa stacijas strādnieku māja
Salas pagasts, Birži
Celta 1920-jos gados.

Speldžu apmetne
Sēlpils pagasts, pie „Speldžiem”
Vietējās nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Stuburu apmetne
Salas pagasts 
Arheoloģijas piemineklis. Atrodas starp ceļu Sala-Ošāni un Ziemeļsusējas upi.


INDUSTRIĀLAIS MANTOJUMS

Laukakmeņu bruģa ceļa fragments
Salas pagasts
Ceļa posmā Mucenieki-Klāvāni, 1 km garumā. Pie Pelītes upes uz vecā Jēkabpils-Jaunjelgavas ceļa, bruģēts ap 1820.g.

Ziemeļsusējas vecā tilta balsti
Salas pagasts

Zvana kaltuves vieta „Dzelzsnams”
Salas pagasts
17.-18.gs. Atrodas pie Kapeņu mājām.

Strūves ģeodēziskā loka punkts "Arbidāni"
Sēlpils pagasts 

DABAS PIEMINEKĻI

Babrānu pilskalns
Sēlpils pagasts
Atrodas starp „Boļāniem” un „Kalna Babrāniem”, Puļpānu-Vārnas kroga ceļa 1.pusē. Arheoloģijas piemineklis. Pilskalns senāk ticis intensīvi apstrādāts un tā forma pārveidota. Rietumu pusē bijusī ieejas vieta un uzbērums arot nolīdzināts. Pirmā pasaules kara ierakumi tagad izlīdzināti. Pilskalns izmantots no 1.g.t. p.m.ē. līdz 1.g.t. pirmajai pusei.

Baltiņu Svētavots
Sēlpils pagasts, pie „Baltiņiem”
Bijušais avots uz D no Baltiņu ezera, Polānu kalna Z nogāzē, 200m no „Baltiņu” mājām. Vietējās nozīmes arheoloģijas piemineklis. Mūsdienās avots izsīcis. Agrāk uz avotu vedis speciāli izbūvēts ceļš, no kura arī tagad vietām saglabājušās senas takas un ceļa paliekas mežā. Slimi cilvēki pie avota nākuši ārstēties no reimatisma un acu kaitēm. Kā pateicība, avotā tika mesta nauda.
Svētavota vietā tika veikti nelieli izrakumi. Par Svētavota ūdens popularitāti liecināja daudzie veclaicīgo pudeļu stikli.

Baltiņu Velna akmens
Sēlpils pagasts, pie „Baltiņiem”
Akmens uz D no Baltiņu ezera, pie „Baltiņu” māju kūtiņas, ceļa malā. Senāk te bijusi kulta vieta. Arheoloģijas piemineklis. Akmens sašķēlies divās daļās. Pēc Pirmā pasaules kara no tā ir plēstas šķembas māju būvei. Senāk pie „Baltiņu” mājām bijuši vēl 2 Velna akmeņi. Par akmeni saglabājušās arī teikas. Teika vēsta, ka kāds vecītis ezermalā vijis valgus. Kad velns jautājis, kādēļ viņš to darot, vecītis teicis, ka gribot Baltiņu kalnus gāzt ezerā. Velns lūdzis to nedarīt, par atlīdzību solot veikt jebkuru darbu. Tā nu viņš nesis akmeņus, lai vecītis varētu sev celt māju. Lielu akmeni nesot, iedziedājies gailis, un velns sviedis akmeni ar tādu spēku no pleciem, ka tas dziļi iegrimis zemē un sašķēlies divās daļās.

Biržu Zeltenes avots
Salas pagasts, Birži 
Podvāzes upes krastā.
Teika vēstī, ka pie šī avota katru rītu mazgājusies Biržu Zeltene. Reiz pavasarī ziedošo ievu baltums un smarža apreibinājusi jaunavu tik stipri, ka viņa pakritusi un sākusi raudāt. No viņas asarām izcēlies avots.
Apkārtnes cilvēki kopš seniem laikiem nāk uz Biržu Zeltenes avotu pēc ūdens veselībai un jaunībai. 
Avots ir labiekārtots – uzstādīts soliņš, padziļināta un izveidota ūdens ņemšanas vieta, uztaisītas kāpnes un izveidoti celiņi.

Ezernieku Velna akmens
Sēlpils pagasts, pie „Ezerniekiem”
Saukts arī par Ezernieku Svētakmeni. Atrodas 0,7 km uz DA no Taborkalna, 0,2 km uz DR no „Ezernieku” mājām, mitrā krūmājā. Akmens virsmas izmēri 6,5x3,5m. Virsmā vairāki iedobumi. Centrālais no tiem atgādina zirga pakava nospiedumu (ap 35 cm). Vēl saskatāmi divi mākslīgi veidoti lēzeni iedobumi. Par akmeni saglabājušās arī teikas: Velns tanī ieminis, iesēdējis un iegulējis dobes, kā arī uz akmens ķemmējis matus un utojies.

Krustalīča klintis
Sēlpils pagasts
Latvijā garākās vienlaidu klintis (aptuveni 2,5 km garas). Parasti virs Pļaviņu HES ūdeņiem redzami tikai daži metri dolomīta slāņu, kuri turpinās vēl dziļi Daugavas dzīlēs.Saules avots
Salas pagasts, Birži
Podvāzes upes krastā.
Teika vēstī, ka Podvāzes upes krastā raudājusi kāda meitene, kurai bijusi slima māmiņa. Kāds sirms vīrs, kurš gājis garām, tanī vietā licis izplūst avotam ar dziedinošām spējām.
Šis avots ticis turēts par svētu, jo ļaudis domājuši, ka ūdens var izdziedēt dažādas slimības. Saules avota ūdens arī ziemā neaizsalst.
Avots ir labiekārtots – uzstādīts soliņš, padziļināta un izveidota ūdens ņemšanas vieta, uztaisītas kāpnes un izveidoti celiņi. 

Sudrabkalns
Sēlpils pagasts, pie „Pormaļiem”
1 km uz DA no Sēlijas, Sēlijas-Gretu ceļa kreisajā pusē. 26m augsts kalns ar stāvām malām. Arheoloģijas piemineklis. Pilskalna pakājē bijusī apmetne aizņem visu aizsardzības zonu. Sudrabkalns uzskatāms par ievērojamu senatnes pieminekli. Kāda teika par Sudrabkalnu vēsta, ka agrāk kalna vietā bijusi sudraba pils, kurā valdījis bargs valdnieks. Kad kāds vecītis viņam lūdzis ēdienu un pajumti, viņš nedevis, un pils nogrimusi, bet tās vietā pacēlies kalns.

Taborkalns
Sēlpils pagasts
Augstākais kalns Sēlpils apkārtnē jeb Sēlijas paugurvaļņa ziemeļu galā. Tas paceļas 158 metrus virs jūras līmeņa. Taborkalnā atrodas viens no Strūves loka punktiem „Taborkalns”.


Valsts nozīmes dižkoki

Ozols „Dīči” 6,78 m 
Salas pagasts

Ozols „Eglaines” 6,50 m
Salas pagasts

Liepa „Ķesteri” 5,10 m
Salas pagasts

Lapegle „Podvāzes-7” 3,21 m
Salas pagasts, Birži


Vietējās nozīmes dižkoki

Ozols „Kuģenieki” 4,85 m
Salas pagasts

Raiņa klubs
Sēlpils pagasts, „Rūtas”
T.: 27839705
Vecsēlpils muižas kompleksā. Kroņa muiža, ko Krievijas cars Aleksandrs II 1876.g. uzdāvināja kamerkundzei Flotovai. Pēc 1919.g. Vecsēlpils muižā bija pagastmāja, magazīnas klēts, kādu laiku arī Vecsēlpils pamatskola.
Raiņa vārds tam dots tāpēc, ka šādas biedrības jau bija dibinātas citviet Latvijā. Šajā ēkā norisinājās plašs kultūras darbs līdz pat 1976. gadam, kad Sēlijā tika uzcelts jauns kultūras nams.
Muzejs izveidots 1982. gadā un atspoguļo Sēlpils pagasta vēsturi dažādos dokumentos, senās fotogrāfijās un citos materiālos. 2007. gadā pēc ēkas renovācijas muzejs savu darbību uzsācis no jauna. Raiņa kluba muzejs piedāvā muzeja  ekspozīciju, izstādes, telpas dažādiem kultūras pasākumiem un banketiem, semināriem un nometnēm, kā arī privātiem pasākumiem.

Salas vidusskolas muzejs
Salas pagasts, Salas vidusskola
T.: 65220030
Muzejā var iepazīties ar Salas vidusskolas vēsturi, notikumiem dažādos laikos, kā arī iepazīties ar personām, kuru dzīve saistīta ar Salas vidusskolu.

ATPŪTAS VIETAS

Biedrība „Biržu Mednieki”
Salas pagasts, Birži
T.: 29710044, 29231394
Piedāvā peintbolu.

Pārceltuve
Sēlpils pagasts
T.: 26524074
Iespēja ar motorlaivu pārcelties no Pļaviņām uz bāreņu namu „Līkumi”.

Peintbola klubs „Zaļā sala” 
Salas pagasts, „Paeglīši”
T.: 29255219
Pēc grūtas un smagas darba dienas, kā arī sportot un atpūsties gribētājiem ir iespēja spēlēt peintbolu pa 1. Pasaules kara takām un ierakumiem. Netālu atrodas Daugava.

Salas vidusskolas sporta zāle
Salas pagasts
T.: 26341972
Piedāvā galda tenisu, smagatlētikas zāli, futbolu, florbolu. 

Zvejnieklīcis
Sēlpils pagasts
Brīvdabas atpūtas komplekss Daugavas kreisajā krastā. Zvejnieklīcī ierīkota estrāde, spēļu laukums bērniem, sporta spēļu laukumi, takas gar Daugavas krastu, autostāvvietas. Vasarā tiek rīkoti brīvdabas pasākumi, tostarp arī Daugavas svētki, kas kļuvuši par tradīciju.

PIEMIŅAS VIETAS, KAPU VIETAS

Dzejnieka A.Līventāla un mācītāja J.Lundberga atdusas vieta Biržu baznīcas dārzā
Salas pagasts, Birži
Biržu luterāņu baznīcā no 1826. gada 30 gadus par ķesteri un ērģelnieku darbojies dzejnieks Ansis Līventāls. Baznīcas pagalma stūrī pie ceļa nožogojuma atrodas viņa kapa vieta. Blakus ir ilggadējā draudzes mācītāja un rakstnieka Jakoba Lundberga kaps.

Komponista Pētera Barisona (1904 - 1947) priede
Sēlpils pagasts
Komponists, tautasdziesmu vācējs ir dziesmu svētku himnas „Dziesmai šodien liela diena” autors. Pie šīs priedes 1947.g. 13.jūlijā komponists, braucot pie mātes uz kapiem, arī pats aizmiga uz mūžu. Priedē, pie kuras komponists miris, bija iegriezts neliels krustiņš. Tagad šajā vietā blakus priedei uzlikts komponistam veltīts piemiņas akmens.
Komponista atdusas vieta atrodas Sēlpils kapos, kur stāv mākslinieka Laimoņa Blumberga kapa piemineklis.

Piemineklis Spietiņos 1905.g.revolūcijas upuriem
Sēlpils pagasts
Sēlpils pagastā, 1 km no bāreņu nama “Līkumi” labajā ceļa malā. Uzcelts 1925. gadā 1905. gada upuru piemiņai par “Raiņa kluba” savāktajiem ziedojumiem. Veltīts astoņiem krievu soda ekspedīcijas nošautajiem sēlpiliešiem. Nošautie, kas tika samesti Daugavā, apglabāti Sēlpils kapsētā. 

Piemiņas akmens 1949.g. izsūtītajiem
Sēlpils pagasts, stacija „Daugava”
Kopumā no Sēlpils pagasta pirms 60 gadiem savas mājas bija spiestas pamest 19 ģimenes, tas ir, vairāk nekā 50 cilvēku. No Salas ciema izved 25 ģimenes – 89 cilvēkus, kuri nonāk Omskas apgabalā. Savukārt, no Biržu ciema Daugavas stacijā vagonos iekrauj 47 ģimenes – 151 cilvēku.

Piemiņas akmens 2.pasaules kara fašisma terora upuriem
Sēlpils pagasts

Piemiņas plāksne 1941.g. masu represiju upuriem
Salas pagasts
Klāvānu silā pie Pelītes upes.

Priednieku senkapi
Salas pagasts
Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Profesora Pētera Rizgas (1883 - 1955) piemiņas akmens
Sēlpils pagasts, „Oļi”
1905.g. revolūcijas laikā P.Rizga, būdams tautskolotājs, bija vietējo revolucionāru vadītājs. Bijis Latvijas Universitātes, Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas docētājs, profesors. Pazīstams arī kā biškopības un putnkopības speciālists. 
Piemineklis uzstādīts viņa simtajā dzimšanas dienā pie viņa mājām.

Sēlpils 800 piemiņas zīme
Sēlpils pagasts
Piemiņas zīme Sēlpils 800 atrodas pretī Sēlpils baznīcas mūriem. Sēlpils pils pakājē Sēlpils 800 gadu kulminācijā atklāts Sēlpils pagasta nozīmīgās jubilejas piemiņas akmens. Sēlpils astoņsimtgadei veltītais piemiņas akmens liecina par Sēlpils seno vēsturi un pirmajām vēsturiskajām liecībām 1208. gadā, kad Sēlpils pieminēta Livonijas Indriķa hronikā. Piemineklis atklāts 2008.gadā, tā autors Raimonds Skudra.

1.pasaules kara krievu karavīru brāļu kapi
Salas pagasts, Birži (baznīcas dārzā)

1.pasaules kara krievu karavīru brāļu kapi
Sēlpils pagasts
Jaunjelgavas –Jēkabpils ceļa 1.pusē, 0,2 km uz R no Dzeņiem.

1.pasaules kara vācu karavīru brāļu kapi
Salas pagasts, Birži (baznīcas dārzā)

1.pasaules kara vācu karavīru brāļu kapi – Burtnieku vācu kapi
Salas novads, Sēlpils pagasts
Ošānu-Jēkabpils (caur Biržiem) ceļa 1.pusē, pretī Burtnieku mājām.

1.pasaules kara vācu karavīru brāļu kapi
Sēlpils pagasts.
Dumbrānu meža vācu kapi. Apmēram 0,7 km uz D no Īlenāniem, mežā. Piemineklis, kurš celts jau kara gados, vēl saglabājies.


LAUKU LABUMI

„Boļāni”, bioloģiskā saimniecība
Sēlpils pagasts
T.: 26496601
Ekskursija uz Strūves ģeodēziskā loka punktu „Daborkalns”, Ozolu taka, izstāde
par sēlpiliešu devumu Kr. Barona Dainu skapim. 

IK „Radiņu ogas”
Salas pagasts, Birži
T.: 26432994
Zemeņu lasīšana, iegāde.

„Meža Lielgalvji”
Sēlpils pagasts
T.: 26830571
Piedāvā iespēju iepazīties ar dažādu kultūru audzēšanu. 


NAKTSMĪTNES

Brīvdienu māja „Ūdensdzirnas”
Salas pagasts, Birži
T.: 26139719
www.udensdzirnas.lv, udensdzirnas@inbox.lv
Var uzņemt līdz 60 viesiem. Viesiem tiek klāti galdi, piedāvātas naktsmītnes un plašas telpas svinību, kāzu, konferenču un dažādu pasākumu organizēšanai, kā arī daudzveidīgas izklaides un atpūtas iespējas: biljards, kamīnzāle, tvaika pirts, džakuzi, sauna u.c. 
Lai gan „Ūdensdzirnas” ir mūsdienīgi izremontētas, saglabāti ir arī vecās būves fragmenti, kas rada siltu mājīguma sajūtu. Mājas apkārtne ir skaista, sakopta un ainavu uzlabo arī līdzās esošā Podvāzes upīte.

Brīvdienu māja „Vizbuļi”
Sēlpils pagasts
T.: 26807384
Divas 3-4 viet. istabas mājas 2. stāvā, duša, vanna, WC kopēji. 1. stāvā – viesību telpa, atpūtas telpa ar kamīnu, virtuves stūrītis. Ir sauna.
Lauku māja „Bitāni”
Sēlpils pagasts
T.: 26319479, 26318589
Ezera krastā ir namiņš, pirts, baļļa, divas laipas, ugunskura vieta. Iepriekš sazinoties ir iespējams pasūtīt jēra gaļas šašliku. sīkāka informācija mājas lapā 

Telšu vietas

Bāreņu nams „Līkumi” 
Sēlpils pagasts
T.: 29244247

„Bitāni” 
Sēlpils pagasts
T.: 26319479, 26318589

„Meža Lielgalvji” 
Sēlpils pagasts
T.: 26830571

„Paeglīši”
Salas pagasts
T.: 29255219