Darbinieki

ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA

Vārds uzvārds Amats
Rita Audriņa Valdes locekle
Elīna Garjāne Juriste
Sarmīte Aizpurva Galvenā grāmatvede
Anita Grāmatvede
Līga Vietniece Grāmatvede-uzskaitvede; kasiere
Zane Straume Grāmatvede-uzskaitvede
Aivārs Andris Beišāns Struktūrvienības vadītājs
Gatis Krastiņš-Luķis Namu apsaimniekotājs
Valentīna Stolere Daiļdārzniece