SIA "Vīgants" pakalpojumi

Atkritumu apsaimniekošana Salas novadā

Salas novadā atkritumu apsaimniekošanu nodrošina Salas novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Vīgants”. Atkritumu apsaimniekošana noris saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu un Salas novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem  Nr.7 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Salas novadā”.

Atkritumi ir jebkurš priekšmets vai viela, no kuras tās īpašnieks atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties. Ikviens Salas novada iedzīvotājs, nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs ir atkritumu radītājs, jo katru dienu kaut ko patērējam un kaut kas paliek pāri. Atkritumi ir vieni no lielākajiem un bīstamākajiem vides piesārņojuma iemesliem. Tie negatīvi ietekmē gan mūsu dzīves kvalitāti, gan ekosistēmu.

Gan fiziskai personai, gan juridiskai personai jāpiedalās atkritumu apsaimniekošanas procesā, slēdzot līgumu ar pašvaldības izvēlēto atkritumu apsaimniekotāju SIA “Vīgants”. Atkritumu radītājam ir pienākums nodrošināt vietu atkritumu konteineram un brīvu atkritumu savākšanas automašīnas piekļuvi tam, kā arī norēķināties par atkritumu apsaimniekošanu.

Cena par atkritumu apsaimniekošanu tiek rēķināta atkarībā no mājsaimniecībā vai uzņēmumā radīto atkritumu apjoma un izvešanas biežuma. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās iedzīvotājiem atkritumu apsaimniekošana maksa noteikta par vienu personu mēnesī.

 

 
 
 

 

Nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa Salas novadā

 • 21.54 EUR/m3
 • 2.33 EUR par personu mēnesī

(Cena norādīta ar PVN)

Maksa noteikta pamatojoties uz Salas novada pašvaldības 2018. gada 25.janvāra lēmumu Nr.14.

Nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanas grafiks Salas novadā

Salas pagasts

Sēlpils pagasts

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas

Iestādes, uzņēmumi un individuālās mājas

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, iestādes, uzņēmumi un individuālās mājas

Katru PIRMDIENU un PIEKTDIENU

Mēneša pilnās nedēļas pirmā un trešā PIRMDIENA

Mēneša pilnās nedēļas pirmā un trešā PIEKTDIENA

 

Atkritumu šķirošana Salas novadā

Šķirojot atkritumus, tiek taupīti dabas resursi, samazināts atkritumu apjoms poligonā, un ir iespēja samazināt izmaksas par atkritumu apsaimniekošanu.

Arī Salas novada iedzīvotājiem tiek nodrošināta iespēja šķirot atkritumus, kuri paredzēti  plastmasai, papīram un stiklam.  

 

 
 
 

 

Plastmasa un metāls (dzeltenais konteiners)

 • Drīkst mest – tīras, saplacinātas plastmasas (PET) pudeles, trauciņus, kastītes, plēves (LDPE) un maisiņus, HDPE plastmasas iepakojumus (šampūna, kečupa u.c. cietās pudeles), metāla skārdenes un vāciņus, izskalotas konservu kārbas.
 • Nedrīkst mest - netīrus plastmasas izstrādājumus, rotaļlietas, saimniecības preces, sadzīves priekšmetus, vienreizējos plastmasas traukus, eļļas pudeles, foliju, taukainus, netīrus metāla iepakojumus.

 

 
 
 

 

Papīrs (zilais konteiners)

 • Drīkst mest – papīrus, kartona izstrādājumus, avīzes, žurnālus, grāmatas, pierakstu papīrus, olu iepakojumus u.c. papīra/kartona izstrādājumus - kastes, kastītes utt.
 • Nedrīkst mest - papīrus un kartonus, kas ir slapji, netīri, satur pārtikas piejaukumus, ir laminēti, korķus un vāciņus no sulas un citām tetrapakām.

 

 
 
 

 

Stikls (zaļais konteiners)

 • Drīkst mest - izskalotas visa veida stikla pudeles, burkas bez vāciņiem, fotorāmīšu stiklu.
 • Nedrīkst mest - spoguļstiklu, auto stiklu, eļļas pudeles, balzama pudeles (no māla), logu stiklu, smaržu pudelītes, spuldzes.

 

ATCERIES!

 • Šķirošanas konteinerā drīkst izmest tikai tīru iepakojumu, bez pārtikas produktu piejaukumiem, stikla pudeles un burkas – jāizskalo ar ūdeni
 • Plastmasas pudeles un kartona kastes pirms izmešanas jāsaplacina
 • Šķirošanas konteineros nedrīkst mest nešķirotos sadzīves atkritumus

 

Dalīto atkritumu savākšanas konteineru punkti Salas novadā

Salas ciems – Viesturu iela 8, Susējas iela 20, Ābeļu un Zaļās ielas krustojums, Meža iela, Skolas iela 3, Kalna iela 3

Gravāni – Jaungravāni

Ošānu ciems – Ošānu iela 8a

Biržu ciems – Biržu iela 8, Biržu iela 11, Podvāzes iela 2a 

Sēlpils pagasts – P.Barisona iela 6, Indrāni, O.Valdmaņa iela 3, Saulstaru iela, Smaidu iela, Sudrabkalni, Teiksmas, Zvejnieklīcis, Līkumi – 4, Jaunsēlpils

Bīstamos atkritumus (izlietotās baterijas) Salas novadā iespējams nodot administrācijas ēkā, skolās un veikalos.