Kontakti, rekvizīti

 

VĀRDS, UZVĀRDS
AMATS
TĀLRUNIS
Rita Audriņa Valdes locekle 652 37877; 29169675
Elīna Garjāne Juriste 652 37746; 26162933
Sarmīte Aizpurva Galvenā grāmatvede 652 37709
Līga Vietniece Grāmatvede-uzskaitvede; kasiere 652 37871
Zane Straume
Grāmatvede-uzskaitvede 29169871
Aivārs Andris Beišāns Struktūrvienības vadītājs 29453945
Gatis Krastiņš-Luķis Namu apsaimniekotājs 28373502
Valentīna Stolere Daiļdārzniece 29612095
DARBINIEKU E-PASTS vigkom@inbox.lv  
DARBA LAIKS
Pirmdien 8.00-17.00
Otrdien 8.00-17.00
Trešdien 8.00-17.00
Ceturtdien 8.00-17.00
Piektdien 8.00-16.00
Pusdienu pārtraukums: P., O. un T. no 12.00-13.00; C. un Pk. no 12.00-12.30
*Pirmssvētku dienās darba laiks saīsināts par 2 h
REKVIZĪTI

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vīgants"
Reģistrācijas Nr. 55403000931
Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230
AS SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV31UNLA0009000609004

Apmeklētāju pieņemšanas kārtība:
  • apmeklētājus pieņem tikai darba laikā;
  • ar iepriekšēju pieteikšanos pa tālruni 29169675 (norādot apmeklējuma mērķi) – pieņem valdes locekle vai viņa pilnvarota amatpersona;
  • bez iepriekšējas pieteikšanās – pieņem uzņēmuma darbinieki.

Ārkārtējās situācijas laikā līdz 2020. gada 12. maijam, lai ierobežotu Covid-19 izplatību, apmeklētājus pieņem, ievērojot vairākus ierobežojumus. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Aicinām izmantot elektroniskos komunikācijas rīkus.

Saskaņā ar likumu "Iesniegumu likums", SIA "Vīgants" tiesīgs neizskatīt saņemto vēstuli (iesniegumu), ja sūtītājs nav norādījis savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas adresi, kā arī elektroniskā pasta adresi, ja dokuments sūtīts elektroniski.

Datu aizsardzības speciālista Ulda Lībieša kontaktinformācija: datuaizsardziba@salas.lv vai tālrunis +371 6523770

 

KĀ MŪS ATRAST