Īpašuma struktūra

Informācija par īpašuma struktūru
(tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)

2020.gada 2.janvārī

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vīgants” ir Salas novada pašvaldības 100% kapitālsabiedrība (turpmāk - Kapitālsabiedrība).

Kapitālsabiedrībai nav līdzdalības citās sabiedrībās.