Darbības veids

Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vīgants" (turpmāk – Sabiedrība)

 

  1. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

          1.1. Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības (01);

          1.2. Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (08);

          1.3. Elektroenerģijas, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana (35);

          1.4. Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36);

          1.5. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37);

          1.6. Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde (38);

          1.7. Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi (39);

          1.8. Ēku būvniecība (41);

          1.9. Inženierbūvniecība (42);

          1.10.Specializētie būvdarbi (43);

          1.11.Operācijas ar nekustamo īpašumu (68);

          1.12.Citur neklasificētu organizāciju darbība (94.99);

          1.13.Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09).