Iepirkumi

 SIA "Vīgants" iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu

*Iepirkuma dokumenti pieejami un piedāvājumi jāiesniedz TIKAI Elektronisko iepirkumu sistēmā

Publikācijas
datums
Identifikācijas
numurs
Iepirkuma nosaukums* Piedāvājumu
iesniegšanas
termiņš
Statuss
08.05.2020. SIA "Vīgants" 2020/2 Malkas iegāde SIA "Vīgants" vajadzībām 25.05.2020.
14:00
Līgums noslēgts
08.04.2020. SIA "Vīgants" 2020/1 Salas novada ielu un autoceļu asfaltbetona
seguma remonta darbi 2020. gadā
28.04.2020.
14:00
Līgums noslēgts
13.06.2019. 2019/3 Degvielas piegāde SIA "Vīgants" vajadzībām 02.07.2019.
10:00
Noslēgts
30.04.2019. 2019/2 Salas novada ielu un autoceļu asfaltbetona
remonta darbi 2019. gadā
14.05.2019.
10:00
Pēdējie grozījumi: 27.05.2019
Līgums
noslēgts
28.03.2019. SIA "Vīgants" 2019/1 Malkas piegāde SIA "Vīgants" vajadzībām 09.04.2019
10:00
Pēdējie grozījumi: 02.05.2019
Līgums noslēgts