Ziedojumu - dāvinājumu stratēģija un kārtība

Ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un
ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

 

2020. gada 2. janvārī

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vīgants” kā publiskas personas kapitālsabiedrībai pastāv ierobežojumi dāvinājumu (ziedojumu) veikšanai saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vīgants” apliecina, ka nav veikusi ziedošanu (dāvināšanu) un līdz šim nav saņēmusi ziedojumus (dāvinājumus).

 

Informācija par saņemtiem un veiktiem ziedojumiem (dāvinājumiem):

 

PERIODS (GADS) VEIKTIE ZIEDOJUMI (DĀVINĀJUMI) SAŅEMTIE ZIEDOJUMI (DĀVINĀJUMI)
2015. Nav veikti Nav saņemti
2016. Nav veikti Nav saņemti
2017. Nav veikti Nav saņemti
2018. Nav veikti Nav saņemti
2019. Nav veikti Nav saņemti