Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

SIA “Vīgants” veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetā

 

NODEVA VAI NODOKLIS 2016 2017 2018 2019
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 38131 40397 40019 36383
Sociālās apdrošināšanas iemaksas 58217 57442 70199 71735
Pievienotās vērtības nodoklis 61827 36382 71836 87241
Nekustamā īpašuma nodoklis 19 25 11 15
Dabas resursu nodoklis 2740 4209 3659 4135
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 149 145 163 165
UVTL nodoklis un transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis 985 828 1007 1337
Uzņēmuma ienākuma nodoklis - - 353 297
KOPĀ (euro):
162 068
139 428
186 894
201 308