Saņemtais finansējums, tā izlietojums

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības
budžeta finansējumu un tā izlietojumu

 

2020. gada 2. janvārī

SIA “Vīgants”, laika periodā no 2016. gada līdz 2019. gadam, nav saņēmusi finansējumu no valsts vai pašvaldības budžeta.