Informatīvie paziņojumi

Politiskajām partijām, politisko partiju apvienībām
par semināru kandidātu sarakstu gatavotājiem 2021. gada pašvaldības domes vēlēšanām

 

No šā gada 17. marta līdz 6. aprīlim norisināsies deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 5. jūnija pašvaldības domes vēlēšanām.

Atbilstoši Pašvaldības domes vēlēšanu likumam pašvaldības domes deputātu kandidātu sarakstus var iesniegt reģistrēta politiskā partija, reģistrētu politisko partiju reģistrēta apvienība, divas vai vairākas reģistrēta politiskās partijas, kuras nav apvienojušās reģistrētu politisko partiju reģistrētā apvienībā. Deputātu kandidātu saraksti iesniedzami rakstveidā un elektroniskā veidā pašvaldības vēlēšanu komisijai un sagatavojami, izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammu.

Lai palīdzētu labāk sagatavoties deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanai, Centrālā vēlēšanu komisija šā gada 1. martā rīkos semināru deputātu kandidātu sarakstu gatavotājiem un iesniedzējiem 2021. gada pašvaldību vēlēšanās. Seminārs notiks tiešsaistē, Webex platformā, piekļuves saite semināra dalībniekiem tiks nosūtīta semināra dienā uz e-pastu, kas tiks norādīts, piesakot uz semināru.

Semināra darba kārtība

14.00 – 14.05              Semināra atklāšana

Kristīne Bērziņa, Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

14.05 – 14.35              Deputātu kandidātu sarakstu sagatavošanas un iesniegšanas nosacījumi

                                    Ritvars Eglājs, Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

14.35 – 15.00              Iespēja iesūtīt jautājumus, atbildes uz jautājumiem

15.00. – 15.10             Pārtraukums

15.10 – 15.50              Darbs ar deputātu kandidātu sarakstu gatavošanas sistēmu

                                    Uzņēmuma “SOAAR” pārstāvis

15.50 – 16.15              Atbildes uz jautājumiem

Dalībai seminārā aicinām pieteikties līdz š.g. 26. februārim, nosūtot semināra dalībnieka vārdu, uzvārdu, e-pastu, tālruņa numuru, pārstāvētās partijas vai partijas apvienības nosaukumu uz e-pastu seminari@cvk.lv.

Vienlaikus informējam, lai iegūtu kandidātu saraksta gatavotāja piekļuves tiesības Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammai, kurā sagatavojami deputātu kandidātu saraksti, ir jāaizpilda šai vēstulei pielikumā esošā pieteikuma forma, kas jāiesniedz attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijai. Pēc tam, kad pašvaldības vēlēšanu komisija būs saraksta gatavotājam piešķīrusi sistēmas lietotāja tiesības, šim pārstāvim būs iespēja uzsākt kandidātu sarakstu sagatavošanu, kā arī pēc nepieciešamības pieslēgt lietojumprogrammai citus saraksta pārstāvjus, kuri būs iesaistīti kandidātu saraksta un tam pievienojamo dokumentu sagatavošanā.

Lūdzam ņemt vērā, ka šā gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanas notiks Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma noteiktās administratīvajās teritorijās, izņemot Rīgas pašvaldību, kur pašvaldības vēlēšanas notika 2020. gadā. Līdz ar to Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammas piekļuves tiesības jāpieprasa un deputātu kandidātu saraksti jāiesniedz jauno pašvaldību vēlēšanu apgabalu vēlēšanu komisijām. 2021. gada pašvaldību vēlēšanu komisiju sarakstu un kontaktinformāciju skat. pielikumā.

Ar biežāk uzdotajiem jautājumiem par deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanu 2021. gada pašvaldību vēlēšanām iespējams iepazīties Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā www.cvk.lv sadaļā “Vēlēšanas/Pašvaldību vēlēšanas/2021. gada 5. jūnija vēlēšanas/Kandidātu saraksti”. Nosacījumi deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanai un pieņemšanai noteikti Pašvaldības domes vēlēšanu likumā un Centrālās vēlēšanu komisijas 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanu kandidātu sarakstu pieņemšanas instrukcijā.

Pielikumā:

1) iesnieguma paraugs Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammas lietotāja tiesību pieprasīšanai;

2) 2021. gada pašvaldību vēlēšanu komisiju kontaktinformācija.

 


Publicēts 03.08.2020.

Valsts Vides dienests veicis Ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu meža meliorācijas sistēmas  „Švēriņu purvs” pārbūvei 732 ha platībā.

Paredzētā darbības norises vieta: LVM Dienvidlatgales reģiona Viesītes meža iecirknis, 206.-211., 215., 224.-227., 229., 230. kv., Salas pagasts, Salas novads un Viesītes pagasts, Viesītes novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 56350100067 un 56860070067.

Ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums


 
Publicēts 03.08.2020.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekme uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktu, Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde informē par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu SIA „Agrofirma „Turība” ” paredzētai darbībai – cūku novietnes „Stiebriņi” 6. korpusa izbūvei bijušās katlu mājas vietā un kūtsmēslu krātuves izbūvei zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5690 001 0405, Sēlpils pagastā, Salas novadā. 


 

Publicēts 10.01.2020.

No 2020. gada 16. janvāra līdz 14. februārim notiks parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā "Par pašvaldībām”

Parakstīties par apturēto likumu nodošanu tautas nobalsošanai varēs klātienē, jebkurā parakstu vākšanas vietā Latvijā un ārvalstīs.

Salas novada pašvaldībā noteikta parakstu vākšanas vieta:
⇒ Salas kultūras nams, Skolas iela 2, Sala, Salas pagasts, Salas novads.

Parakstu vākšanas vietas darba laiks:
⇒ pirmdienās, trešdienās, piektdienās un svētdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00,
⇒ otrdienās, ceturtdienās un sestdienās no plkst. 15.00 līdz 19.00.

Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir visiem balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri parakstīšanās brīdī būs sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu. Lai piedalītos parakstu vākšanā, vēlētājam nepieciešams derīgs personas apliecinošais dokuments  (Latvijas pilsoņa pase vai personu apliecība).

Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt parakstu vākšanas vietā, tiks nodrošināta iespēja parakstīties savā atrašanās vietā.

Parakstu vākšana jārīko, jo pēc 41 Saeimas deputātu ierosinājuma Valsts prezidents E. Levits apturēja likumu “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā "Par pašvaldībām” publicēšanu uz diviem mēnešiem. 

Grozījumi paredz mainīt domes pilnvaru termiņu ārkārtas vēlēšanu sarīkošanas gadījumā, proti, noteikt, ja līdz kārtējām vēlēšanām ir vairāk nekā 24 mēneši, ārkārtas vēlēšanās jauno domi ievēl uz atlaistās domes pilnvaru termiņu. Savukārt, ja līdz kārtējām vēlēšanām palikuši no deviņiem līdz 24 mēnešiem, jauno domi ievēl uz atlaistās domes atlikušo pilnvaru termiņu un vēl uz četru gadu pilnvaru termiņu. Tāpat izmaiņas paredz, ja līdz kārtējām domes vēlēšanām ir palikuši mazāk nekā deviņi mēneši, jaunas domes vēlēšanas nenotiek un līdz kārtējām domes vēlēšanām darbojas pagaidu administrācija. 

Saskaņā ar likumu "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu" šajā laikā jānotiek trīsdesmit dienu parakstu vākšanai, kurā noskaidro, vai tautas nobalsošanas sarīkošanu par apturēto likumu atcelšanu atbalsta ne mazāk kā viena desmitā daļā no pēdējās Saeimas vēlēšanās balsstiesīgo pilsoņu skaita jeb vismaz 154 868 vēlētāji.

! Parakstoties par apturētajiem likumprojektiem, vēlētājs nevēlas šādu grozījumu pieņemšanu.

Vairāk informācijas par parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētajiem likumiem pieejama Centrālās Vēlēšanu komisijas mājas lapā https://www.cvk.lv/lv

Informāciju sagatavoja: Salas novada Vēlēšanu komisija
Tālrunis: +371 26539323

 


 

Publicēts 18.03.2019.

Salas novada pašvaldības un SIA "Vīgants" vadība un speciālisti aicina Salas novada iedzīvortājus uz informatīvo tikšanos, lai iepazīstinātu ar paveikto iepriekšējā gadā, ieplānotajiem darbiem šim gadam un uzklausītu iedzīvotāju priekšlikumus. Iedzīvotāji uz tikšanos tiek gaidīti:

  • pirmdienā, 25. martā plkst. 18.00, Salas kultūras namā, Salas pag.;
  • otrdienā, 26. martā plkst. 16.30, Sēlpils 2. bibliotēkā, Sēlpils pag.;
  • otrdienā, 26. martā plkst. 18.00, Sēlpils kultūras namā, Sēlpils pag.;
  • trešdienā, 27. martā plkst. 17.00, Ošanu 14-1, Ošānos, Salas pag.;
  • trešdienā, 27. martā plkst. 18.00, Biržu Tautas namā, Biržos, Salas pag.

Darba kārtībā:

  • Salas novada pašvaldības domes priekšsēdētājas Irēnas Sproģes informācija.
  • Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšana un atkritumu šķirošana.
  • Pašvaldības ceļu uzturēšana.

Informāciju sagatavoja: Rita Audriņa
Valdes locekle
SIA "Vīgants"
65237877
E-pasts: vigkom@inbox.lv