Publiskie pārskati

Lai informētu sabiedrību par darbības mērķiem un rezultātiem, par piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietošanu un par faktiski sasniegto rezultātu salīdzinājumu ar plānošanas dokumentos noteiktajiem uzdevumiem un iestāžu plāniem, Salas novada pašvaldība un tās iestādes katru gadu gatavo publisko pārskatu.