Publiskie pārskati

Lai informētu sabiedrību par darbības mērķiem un rezultātiem, par piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietošanu un par faktiski sasniegto rezultātu salīdzinājumu ar plānošanas dokumentos noteiktajiem uzdevumiem un iestāžu plāniem, Salas novada pašvaldība un tās iestādes katru gadu gatavo publisko gada pārskatu.

SALAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PUBLISKAIS GADA PĀRSKATS
2020. gadam
2019. gadam
2018. gadam
2017. gadam
2016. gadam
2015. gadam
2014. gadam
2013. gadam
2012. gadam
2011. gadam
2010. gadam
2009. gadam
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES "ĀBELĪTE" PUBLISKAIS GADA PĀRSKATS
2020. gadam
2019. gadam
2018. gadam
   
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES "ĀBELĪTE" PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS
2019./2020. gadam
2017. gadam
SALAS VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS
2018./2019. mācību gadam
2017./2018. mācību gadam
2016./2017. mācību gadam
BIRŽU PAMATSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS
2019./2020. mācību gadam
2018./2019. mācību gadam
2017./2018. mācību gadam
2016./2017. mācību gadam
BIRŽU INTERNĀTPAMATSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS
2015./2016. mācību gadam