PIL nereglamentētie iepirkumi

 1.daļa

N.p.k. Līguma priekšmets Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr.

Iepirkuma dokumenta elektroniskā versija

Paziņojuma publikācijas mājaslapā datums Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Kontaktpersona, tālrunis Līguma veids, noslēgšanas datums Līguma izpildītājs Līgumcena (bez PVN)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
62

Projekta Strūves ģeodēziskā loka punkta “Daborkalns” publiskās infrastruktūras un skatu torņa izbūve” Nr.LLI-477  patstāvīgā informatīvā stenda izgatavošana un uzstādīšana

Cenu aptauja Nolikums 22.06.2021. Līdz 2021. gada 29. jūnijam, plkst. 12.00

Juridiska rakstura jautājumos:
Zanda Daņilova, 6526384, jurists@salas.lv

Par tehnisko specifikāciju:
 Projektu vadītāja Ligita Kadžule, 65237707, 25460441, projekti@salas.lv

     
61 Būvuzraudzība ēkas pārbūvei Biržu ielā 12, Birži, Salas novadā, Salas pagastā SNP 2021/8/ERAF

Nolikums

Būvprojekts

Tāmju komplekta sastāvs

24.05.2021. Līdz 2021. gada 28. maijam, plkst. 15.00

Juridiska rakstura jautājumos:
Zanda Daņilova, 6526384, jurists@salas.lv

Par ēkas apsekošanu:
 Projektu vadītāja Ligita Kadžule, 65237707, 25460441, projekti@salas.lv,

izpilddirektors Arnis Baumeisters, 65237749, 26188750, izpilddirektors@salas.lv  

     
60

Līdaku mazuļu piegāde ielaišanai Salas novada Vīķu ezerā 2021. gadā

Tirgus izpēte Nolikums 22.02.2021 Līdz 2021. gada 24. februārim plkst. 10.00

Juridiska rakstura jautājumos:
Zanda Daņilova, 6526384, jurists@salas.lv

Par projektu:
Ligita Kadžule, 65237707, 25460441, projekti@salas.lv

     
59 Būvuzraudzība Salas novada pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” energoefektivitātes paaugstināšanai SNP 2020/24

Nolikums

Būvprojekts

03.12.2020. Līdz 2020. gada 9. decembrim plkst. 12.00

Juridiska rakstura jautājumos:
Zanda Daņilova, 6526384, jurists@salas.lv

Par ēkas apsekošanu:
PII “Ābelīte” vadītāja Inga Pastare,  26312637, piiabelite@inbox.lv
     
58 Būvuzraudzība Strūves ģeodēziskā loka punkta “Daborkalns” publiskās infrastruktūras un skatu torņa izbūvei SNP 2020/21/ERAF

Nolikums

Būvprojekts
I sējums

Būvprojekts
II sējums

Tāmju komplekts

Būvatļauja

Atzinums par būves pārbaudi

24.09.2020. Līdz 2020. gada 30. septembrim plkst. 16.00

Juridiska rakstura jautājumos: Zanda Daņilova, 6526384, jurists@salas.lv

Par būvdarbu vietas apsekošanu: Ligita Kadžule, 65237707, 25460441, projekti@salas.lv 
un
Arnis Baumeisters, 65237749, 26188750, izpilddirektors@salas.lv

     
57 Atpūtas laukuma jaunbūve Zvejnieklīcī Sēlpils pagasta Salas novadā Tirgus izpēte

Noteikumi

Lokālā tāme

Paskaidrojuma raksts un tā pielikumi

10.08.2020. Līdz 2020. gada 19. augustam, plkst. 23.59

Skaidrojumu par tirgus izpētes nolikumu: zpr@zpr.gov.lv

Iepazīties ar objektu dabā, - iepriekš sazinoties un saskaņojot laiku: Arnis Baumeisters, izpilddirektors,
+371 65237749,
+371 26188750

     
56 Būvuzraudzība Salas novada pašvaldības ceļu posmu pārbūvei SNP 2020/19

Nolikums

1.1.pielikums “S – 13 Pļavnieki – Elkšņi”

1.2.pielikums “Se – 2 Vanagi – Rugāji”

05.08.2020. Līdz 2020. gada 12. augustam, plkst.12.00

Juridiska rakstura jautājumos:
Zanda Daņilova, 6526384, jurists@salas.lv

Par būvdarbu vietas apsekošanu:
Ligita Kadžule, 65237707, 25460441, projekti@salas.lv
un
Arnis Baumeisters, 65237749, 26188750, izpilddirektors@salas.lv

     
55 Ģimenes veselības dienas organizēšana un vadīšana projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/048 ,,Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salas novadā” ietvaros SNP/2020/14/ESF Nolikums 03.03.2020. Līdz 2020. gada 10. martam plkst. 12.00

Projekta vadītāja
Ligita Kadžule,

T. 65237707, 25460441

Juridiska rakstura jautājumos:
Zanda Daņilova,
T. 6526384

     
54 Video klipa sagatavošana projekta „Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās” aktivitāšu īstenošanai Cenu aptauja Nolikums 25.02.2020. Līdz 2020. gada 28. februārim plkst. 12.00

Projekta vadītāja
Ligita Kadžule,

T. 65237707, 25460441

Juridiska rakstura jautājumos:
Zanda Daņilova,
T. 6526384

     
53. Publisko pasākumu norises tehniskā komplekta piegāde projektā Nr. 19-05-AL24-A019.2202-000001 “Vienota aprīkojuma iegāde sabiedrisko pasākumu nodrošināšanai LP Sēlija pašvaldībām” SNP/2020/7/ELFLA Nolikums 14.01.2020. Līdz 2020. gada 20. janvārim plkst. 12.00

Projekta vadītāja
Ligita Kadžule,

T. 65237707, 25460441

Juridiska rakstura jautājumos:
Zanda Daņilova,
T. 6526384

Tehniska rakstura jautājumos: Agris Grāmatnieks, T. 29123882

     
52. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošanas komplekta piegāde projektā Nr. 19-05-AL24-A019.2202-000001 “Vienota aprīkojuma iegāde sabiedrisko pasākumu nodrošināšanai LP Sēlija pašvaldībām” SNP/2020/6/ELFLA Nolikums 07.01.2020. Līdz 2020. gada 17. janvārim plkst. 12.00

Projekta vadītāja
Ligita Kadžule,

T. 65237707, 25460441

Juridiska rakstura jautājumos:
Zanda Daņilova,
T. 6526384

     
51. Āra pasākumu nodrošinājuma komplekta piegāde projektā Nr. 19-05-AL24-A019.2202-000001 “Vienota aprīkojuma iegāde sabiedrisko pasākumu nodrošināšanai LP Sēlija pašvaldībām” SNP/2020/5/ELFLA Nolikums 10.02.2020. Līdz 2020. gada 17. februārim plkst. 12.00

Projekta vadītāja
Ligita Kadžule,

T. 65237707, 25460441

Juridiska rakstura jautājumos:
Zanda Daņilova,
T. 6526384

     
50. Lauku Partnerības Sēlija vienota tēla komplekta piegāde projektā Nr. 19-05-AL24-A019.2202-000001 “Vienota aprīkojuma iegāde sabiedrisko pasākumu nodrošināšanai LP Sēlija pašvaldībām”   SNP/2020/4/ELFLA Nolikums 07.01.2020. Līdz 2020. gada 17. janvārim plkst. 12.00

Projekta vadītāja
Ligita Kadžule,

T. 65237707, 25460441

Juridiska rakstura jautājumos:
Zanda Daņilova,
T. 6526384

     
49. Mēbeļu komplekta piegāde projektā Nr. 19-05-AL24-A019.2202-000001 “Vienota aprīkojuma iegāde sabiedrisko pasākumu nodrošināšanai LP Sēlija pašvaldībām” SNP/2020/3/ELFLA Nolikums 06.01.2020. Līdz 2020.gada 17.janvārim plkst. 12.00

Projekta vadītāja
Ligita Kadžule,

T. 65237707, 25460441

Juridiska rakstura jautājumos:
Zanda Daņilova,
T. 6526384

     
48. Telšu komplekta (nojumes komplekta) piegāde projektā Nr. 19-05-AL24-A019.2202-000001 “Vienota aprīkojuma iegāde sabiedrisko pasākumu nodrošināšanai LP Sēlija pašvaldībām” SNP/2020/2/ELFLA Nolikums 06.01.2020 Līdz 2020.gada 17.janvārim plkst. 12.00

Projekta vadītāja
Ligita Kadžule,

T. 65237707, 25460441

Juridiska rakstura jautājumos:
Zanda Daņilova,
T. 6526384

     
47. Vingrošanas inventāra piegāde projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/048 ,,Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salas novadā” ietvaros SNP/2019/17/ESF Nolikums 10.12.2019. Līdz 2019.gada 13.decembrim, plkst. 12.00

Projekta vadītāja
Ligita Kadžule,

T. 65237707, 25460441

Juridiska rakstura jautājumos:
Zanda Daņilova,
T. 6526384

     
46.

Vingrošanas nodarbību vadīšana pieaugušajiem projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/048 ,,Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salas novadā” ietvaros

SNP/2019/16/ESF

Nolikums

26.11.2019. Līdz 2019.gada 29.novembrim, plkst. 12.00

Projekta vadītāja Ligita Kadžule,
T. 65237707, 25460441

Juridiska rakstura jautājumos:
Zanda Daņilova,
T. 65263841

     
45.

Orientēšanās sporta sacensību „Uz divu sezonu robežas 2019” organizēšana projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/048 ,,Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salas novadā” ietvaros

SNP/2019/15/ESF Nolikums 08.11.2019. Līdz 2019. gada 12. novembrim plkst. 12.00

Projekta vadītāja Ligita Kadžule,
T. 65237707,
25460441

 

Juridiska rakstura jautājumos: Zanda Daņilova,
T. 65263841

     
44.

"Jauniešu izglītošana par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem" projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/048 ,,Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salas novadā” ietvaros

SNP/2019/14/ESF Nolikums 23.10.2019. Līdz 2019. gada 25. oktobrim plkst. 12.00

Projekta vadītāja Ligita Kadžule,
T. 65237707, 25460441

 

Juridiska rakstura jautājumos:
Zanda Daņilova,
T. 65263841

     
43. Latviešu valodas apmācību vadīšana pirmskolas vecuma un vispārējās izglītības iestādes audzēkņiem ar ārvalstu izglītības pieredzi konkursa „Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās” aktivitāšu ietvaros Cenu aptauja Nolikums 21.10.2019. Līdz 2019.gada 25.oktobrim plkst. 12.00

Projekta vadītāja Ligita Kadžule,

T. 65237707, 25460441

 

Juridiska rakstura jautājumos:

Zanda Daņilova,

T. 65263841
     
42. Psihologa konsultācijas bērniem un pieaugušajiem konkursa „Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās” aktivitāšu ietvaros Cenu aptauja Nolikums 18.10.2019. Līdz 2019.gada 25.oktobrim plkst.12.00

Projekta vadītāja Ligita Kadžule,
T. 65237707, 25460441

 

Juridiska rakstura jautājumos:
Zanda Daņilova,
T. 65263841

     
41. “Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumu rezultātu apraksts un efektivitātes izvērtējums” projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/048 “Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salas novadā” ietvaros SNP/2019/10/ESF

Nolikums

Pārskats

Anketas

 

26.04.2019. Lidz 2019.gada 30.aprīļa plkst.12.00 Zanda Daņilova,
T. 65263841
     
40. Kultūrvēsturiska objekta labiekārtošana Salas novada Biržos, projekta Nr. LII-199 "Travel smart - visit Lithuania and Latvia" ("Ceļo gudri - apmeklē Lietuvu un Latviju") ietvaros SNP/2019/9/INTERREG V

Nolikums

Lokālā tāme

TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA

21.03.2019. Līdz 2019. gada 25. marta
plkst. 16.00

Projekta vadītāja Ligita Kadžule,
T. 65237707, 25460441

Juridiska rakstura jautājumos:
Zanda Daņilova,
T. 65263841

     
39. Radoši izglītojoša dienas nometne bērniem "Zaļā sala - 2019", projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/048 "Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salas novadā" ietvaros SNP/2019/8/ESF Nolikums 26.04.019. Līdz 2019. gada 7. maija
plkst. 15.00

Projekta vadītāja Ligita Kadžule,
T. 65237707, 25460441

Juridiska rakstura jautājumos:
Zanda Daņilova,
T. 65263841

     
38.

„Izglītojošu pasākumu „Dzīvo veselīgi Salas novadā” vadīšana Salas un Biržu ciemos” projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/048 ,,Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salas novadā” ietvaros

SNP/2019/7/ES

Nolikums 12.03.2019.

Līdz 2019.gada 19.martam plkst. 16.00

Projektu vadītāja Ligita Kadžule,
T. 65237707, 25460441

Juridiska rakstura jautājumos: Zanda Daņilova,
T. 65263841

     
37. Būvuzraudzība pašvaldības ceļu S23 Saulieši - Ķesterāres - Ievu  Līči un Se7 Baltaiskrogs-Strautiņi infrastruktūras posmu pārbūvei SNP/2019/6/ ELFLA Nolikums 12.02.2019. Līdz 2019.gada 20.februārim plkst.15:00 Izpilddirektors Arnis Baumeisters, T. 65237749, 26188750
Projekta vadītāja Ligita Kadžule, T. 65237707, 25460441
Juridiska rakstura jautājumos: Zanda Daņilova, T. 65263841
Pakalpojuma līgumi, 28.06.2019.
 
IK “CB TESTS”, reģistrācijas Nr. 45402013551 2900,00 EUR, no kuriem Pirmā daļa: 1850,00 EUR, Otrā daļa: 1050,00 EUR
36. Nodarbību cikls Salas vidusskolas skolēniem padziļinātai atsevišķu tēmu apguvei fizikā, Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 ietvaros SNP/2019/4/ ESF Nolikums 28.01.2019. Līdz 2019.gada 30.janvārim plkst.10:00 Projekta koordinatore Elita Briška, T. 65237707
Juridiska rakstura jautājumos: Zanda Daņilova, T. 65263841

 
     
35. Autotransporta pakalpojumi mācību vizītēm Salas novada Salas vidusskolai Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai“, projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 ietvaros SNP/2019/3/ ESF Nolikums 15.01.2019. Līdz 2019.gada 18.janvārim plkst. 14:00 Projekta koordinatore Elita Briška, T. 26383115
Juridiska rakstura jautājumos: Zanda Daņilova, T. 65263841
     
34. Maketēšanas un drukas pakalpojumi Salas novada tūrisma bukleta izgatavošanai projektā Nr. LLI-199 “Travel smart – visit Lithuania and Latvia” („Ceļo gudri – apmeklē Lietuvu un Latviju”) SNP/2019/2/ INTERREG V

Nolikums

Bukleta paraugs LV

09.01.2019. Līdz 2019.gada 18.janvārim plkst. 14:00

Projekta vadītāja Ligita Kadžule, T. 65237707, 25460441

Juridiska rakstura jautājumos: Zanda Daņilova, T. 65263841

     
33. „Izglītojošu pasākumu „Dzīvo veselīgi Salas novadā”  vadīšana Salas novada pašvaldības izglītības iestādēs” projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/048 ,,Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salas novadā” ietvaros SNP/2019/1/ESF Nolikums 03.01.2019. Līdz 2019.gada 8.janvārim plkst.16.00 Projekta vadītāja Ligita Kadžule, T. 65237707, 25460441
Juridiska rakstura jautājumos: Zanda Daņilova, T. 65263841
Iepirkuma līgums 10.01.2019. SIA “Foodtastic!”, Reģ. Nr. 44103091682
 
2160,00 EUR 
32. Izglītojošs pasākumu cikls "Smēķkēt... Vai stilīg?"lekcijas, Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/048 "Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salas novadā" ietvaros SNP/2018/18/ESF Nolikums 14.11.2018. Līdz 21.11.2018. plkst. 16.00

Projekta vadītāja Ligita Kadžule, T. 65237707, 25460441

Juridiska rakstura jautājumos: Zanda Daņilova, T. 65263841

Iepirkuma līgums 23.11.2018. Biedrība "Esi brīvs!", Reģ. Nr. 40008114052 496,00 EUR
31. Aprīkojuma iegāde virtuālās realitātes tūres nodrošināšanai, projektā Nr. LLI-199 "Travel smart-visit Lithuania and Latvia" ("Ceļo gudri-apmeklē Lietuvu un Latviju"), kas saistīti ar tūrisma tematiku SNP/2018/17/INTERREG V Nolikums 23.10.2018. Līdz 25.10.2018. plkst. 16.00

Projekta vadītāja Ligita Kadžule, T. 65237707, 25460441

Juridiska rakstura jautājumos: Zanda Daņilova, T. 65263841

Nomaksas pirkuma līgums 01.10.2013. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MK TRADE", Reģ. Nr. 40103299982 244,61 EUR
30. Tulkošanas pakalpojumi projektā Nr. LLI-199 "Travel smart-visit Lithuania and Latvia" ("Ceļo gudri-apmeklē Lietuvu un Latviju"), kas saistīti ar tūrisma tematiku SNP/2018/16/INTERREG V Nolikums 18.10.2018. Līdz 23.10.2018. plkst. 16.00

Projekta vadītāja Ligita Kadžule, T. 65237707, 25460441

Juridiska rakstura jautājumos: Zanda Daņilova, T. 65263841

24.10.2018. 1.daļa Pakalpojuma līgums

2.daļa Autorlīgums

3.daļa Pakalpojuma līgums

1.daļa Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BURTS", Reģ. Nr. 40103956636

2.daļa Agnee Zlatopoļska

3.daļa Jeļena Barkovska

1.daļa 61,53 EUR

2.daļa 250.00 EUR

3.daļa 100,00 EUR

29. Foto pakalpojumi (360panorāmas skats) tūrisma objektiem Salas novadā SNP/2018/15/INTERREG V Nolikums 18.10.2018. Līdz 22.10.2018. plkst. 16.00

Projekta vadītāja Ligita Kadžule, T. 65237707, 25460441

Juridiska rakstura jautājumos: Zanda Daņilova, T. 652638

Autorlīgums 23.10.2018. Māris Becītis 476.19 EUR
28. Izglītojošs pasākumu cikls "Kā uzvarēt stresu" lekcijas Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/048 "Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salas novadā" ietvaros SNP/2018/14/ESF Nolikums 05.09.2018. Līdz 14.09.2018. plkst. 10.00

Projekta vadītāja Ligita Kadžule, T. 65237707, 25460441

Juridiska rakstura jautājumos: Agnese Karaseva, T. 652638

Pakalpojuma līgums 20.09.2018. SIA VK PROJEKTS, Reģ. Nr. 40003361495 1305,00 EUR
27. Izglītojošs pasākumu cikls "Emociju, prāta un vērtību nozīme attiecībās" lekcijas, Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/048 "Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salas novadā" ietvaros SNP/2017/19/ESF Nolikums 31.08.2018. Līdz 07.09.2018.plkst. 10.00

Projekta vadītāja Ligita Kadžule, T. 65237707, 25460441

Juridiska rakstura jautājumos: Agnese Karaseva, T. 652638

Pakalpojuma līgums 25.09.2018. SIA "Diānas Zandes psihologu prakse", Reģ. Nr. 401034733 1580,00 EUR
26. Sēlijas arheoloģisko tērpu komplektu izgatavošana un piegāde projektā Nr. LLI-199 "Travel smart-visit Lithuania and Latvia" ("Ceļo gudri-apmeklē Lietuvu un Latviju") SNP/2018/11/INTERREG V Nolikums 14.06.2018. Līdz 27.06.2018. plkst. 11.00 Juriste Agnese Karaseva, T.65263841, 27102120, fakss: 65231660. e-pasts: salaspag@salas.lv  Līgums noslēgts 17.07.2018. Biedrība "Ludzas amatnieks", Reģ. Nr. 40008098222 6862,00 EUR
25. Radoši izglītojoša dienas nometne bērniem "Zaļā sala-2018" projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/048 "Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salas novadā" ietvaros SNP/2018/10/ESF Nolikums 04.06.2018. Līdz 15.06.2018. plkst. 11.00

Projekta vadītāja Ligita Kadžule, T. 65237707, 25460441

Juridiska rakstura jautājumos: Agnese Karaseva, T. 652638

Līgums noslēgts 03.07.2018. Laimdota Kancāne, Reģ. Nr. 26037411168

1.daļa
2600,00 EUR

2.daļa
2600,00 EUR

24. Salas kult'ūras nama 2.stāva koridora un aktieru istabu kosmētiskais remonts SNP/2018/08

Cenu aptaujas nolikums

Cenu aptaujas tāme

18.05.2018. Līdz 28.05.2018. plkst. 14.00

Kultūras nama direktore Maija Bataraga-Vilka, T.20233947, 26871729

Juridiska rakstura jautājumos: Agnese Karaseva, T.65263841, 27102120

Līgums noslēgts 07.06.2018. SIA Rīgas celtne, Reģ. Nr. 42403041216 8744,77 EUR
23. Nūjošanas nodarbības pieaugušajiem 2018.gadā, Eiropas Sociālā donda projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/048 "Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salas novadā" ietvaros SNP/2018/07/ESF Cenu aptauja 13.04.2018. Līdz 17.04.2018. plkst. 13.00

Projekta vadītāja Ligita Kadžule, T. 65237707, 25460441

Juridiska rakstura jautājumos: Agnese Karaseva, T. 652638, 27102120

 

1.daļa
Liāna Pudāne, Reģ. Nr. LV23036511162

2.daļa
Zigrīda Sprukte, Reģ. Nr. LV20116212362

1.daļa
3600,00 EUR

2.daļa
1184,00 EUR

22. Būvuzraudzība pašvaldības ceļu S21 Mežmaļi-Dekšņi un Se6 Kaijas-Pūķupīte pārbūvei SNP/2018/06/ELFLA Nolikums 09.04.2018. Līdz 16.04.2018. plkst. 10.00

Tehniska rakstura jautājumos: Arnis Baumeisters, T.65237749

Juridiska rakstura jautājumos: Agnese Karaseva, T. 652638, 27102120

Līgumi noslēgti:

1.daļa
26.06.2018.

2.daļa
05.07.2018.

SIA K-RDB, Reģ. Nr. 45403013690

1.daļa
2622,00 EUR

2.daļa
3128,00 EUR

21. Nodarbību cikls "Atklāj radošo talantu sevī" Salas novada izglītības iestādēs ESF projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" ietvaros SNP/2018/01/ESF Cenu aptauja 01.02.2018. Līdz 08.02.2018. plkst. 15.00

Projekta vadītāja Elita Briška, T.26383115

Juridiska rakstura jautājumos: Agnese Karaseva, T. 652638, 27102120

Līgums noslēgts 13.02.2018. IK Sniegumi, Reģ. Nr. 40002145148 500,00 EUR
20. Autotransporta pakalpojumi mācību vizītēm Salas novada izglītības iestādēm, ESF projektā "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" SNP/2017/20/ESF Cenu aptauja 28.12.2017. Līdz 04.01.2018. plkst. 15.00

Projekta vadītāja Elita Briška, T.26383115

Juridiska rakstura jautājumos: Agnese Karaseva, T. 652638, 27102120

  SIA Vikingi, Reģ. Nr. 41503028075 3577,50 EUR
19. Autotransporta pakalpojumi mācību vizītēm Salas novada izglītības iestādēm, ESF projektā "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" SNP/2017/18/ES

Cenu aptauja

Jautājumi un atbildes 

16.10.2017. Līdz 20.10.2017. plkst. 14.00

Projekta vadītāja Elita Briška, T.26383115

Juridiska rakstura jautājumos: Agnese Karaseva, T. 652638, 27102120

  SIA Vikingi, Reģ. Nr. 41503028075 1359,10 EUR
18. Orientēšanās sporta sacensību "Orientieris Salas novadā" organizēšana, Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/048 "Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salas novadā" ietvaros SNP/2017/17/ESF Cenu aptauja 13.10.2017. Līdz 20.10.2017. plkst.  14.00

Projekta vadītāja Ligita Kadžule, T. 65237707, 25460441

Juridiska rakstura jautājumos: Agnese Karaseva, T. 652638, 27102120

26.10.2017. Biedrība Orientēšanās sporta klubs "Sēlijas Mežs", Reģ. Nr 40008168816 1800.00 EUR
17. Nūjošanas inventāra iegāde un piegāde ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/048 "Vietējās sabiedrības  veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salas novadā"  ietvaros SNP/2017/16/ESF Cenu aptauja 13.10.2017. Līdz 20.10.2017. plkst. 15.00

Projekta vadītāja Ligita Kadžule, T. 65237707, 25460441

Juridiska rakstura jautājumos: Agnese Karaseva, T. 652638, 27102120

  SIA LatFit,
Reģ. Nr. 40103244081
800,00 EUR
16. Izglītojošs pasākumu cikls sievietēm un vīriešiem par onkoloģiju ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/048 "Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salas novadā" ietvaros SNP/2017/15/ESF Cenu aptauja 05.09.2017. Līdz 08.09.2017. plkst.16.00

Projekta vadītāja Ligita Kadžule, T. 65237707, 25460441

Juridiska rakstura jautājumos: Agnese Karaseva, T. 652638, 27102120

25.09.2017. Vija Pelčere, Prakses kods: 
5687-00006 
562.00 EUR
15. Izglītojošs pasākumu cikls "Mana sirds-mana dzīve" lekcijas, ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/048 "Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salas novadā" ietvaros SNP/2017/14/ESF Cenu aptauja 01.09.2017. Līdz 11.09.2017. plkst. 17.00

Projekta vadītāja Ligita Kadžule, T. 65237707, 25460441

Juridiska rakstura jautājumos: Agnese Karaseva, T. 652638, 27102120

25.09.2017. Iveta Līve. Prakses kods: 
5687-00004
562,00 EUR
14. Tilta pār Sakas upi pašvaldības autoceļa S1 Skudras-Galejas-Leicāni deformāciju šuvju un asfaltbetona seguma nomaiņa uz tilta un pieejām būvuzraudzība SNP/2017/13 Cenu aptauja 01.09.2017. Līdz 07.09.2017. plkst. 11.00

Tehniska rakstura jautājumos: Arnis Baumeisters, T.65237749

Juridiska rakstura jautājumos: Agnese Karaseva, T. 652638, 27102120

11.09.2017. IK CB TESTS, Reģ. Nr. 45402013551 710,00 EUR
13. Izglītojošs pasākumu cikls sievietēm un vīriešiem par onkoloģiju ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/048 "Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salas novadā" ietvaros SNP/2017/12/ESF Cenu aptauja 31.08.2017. Līdz 08.09.2017. plkst. 16.00

Projekta vadītāja Ligita Kadžule, T. 65237707, 25460441

Juridiska rakstura jautājumos: Agnese Karaseva, T. 652638, 27102120

Cenu aptauja pārtraukta 04.09.2017.    
12. Radoši izglītojoša dienas nometne bērniem "Zaļā sala-2017"  Biržu ciemā projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/048 "Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salas novadā" ietvaros SNP/2017/10/ESF Cenu aptauja 11.08.2017. Līdz 15.08.2017. plkst. 11.00

Projekta vadītāja Ligita Kadžule, T. 65237707, 25460441

Juridiska rakstura jautājumos: Agnese Karaseva, T. 652638, 27102120

 

1.daļa
Vija Pazuha

2.daļa
Anita Ozoliņa

3.daļa
Jūlija Osocka-Krūze

4.daļa
SIA ANVONA

1.daļa
1520,00 EUR

2.daļa
402,25 EUR

3.daļa
241,35 EUR

4.daļa
327.72 EUR

11. Radoši izglītojoša dienas nometne bērniem "Zaļā sala-2017"  projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/048 "Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salas novadā" ietvaros SNP/2017/07/ESF Nolikums ar pielikumiem 31.07.2017. Līdz 08.08.2017. plkst. 10.00

Projekta vadītāja Ligita Kadžule, T. 65237707, 25460441

Juridiska rakstura jautājumos: Agnese Karaseva, T. 652638, 27102120

1.daļa
Nometne Biržu ciemā noslēgusies bez rezultāta

2.daļa
Nometne Salas ciemā

Laimdota Kancāne 2712,47 EUR
10. Dzīvojamās ēkas "Līkumi"-2, Sēlpils pagastā, kosmētiskais remonts SNP/2015/05

Cenu aptauja

Būvdarbu tāme

Būves ekspluatācijas un stāvu plāns

16.04.2015. Līdz 21.04.2015. plkst. 11,00

Andris Jegermanis, T. 29173548

Juridiska rakstura jautājumos: Zanda Daņilova, T. 65263841, 28295345

Būvdarbu līgums 23.04.2015. SIA Ošukalns celtniecība 13569,53 EUR
9. Dzīvojamās ēkas "Līkumi"-2, Sēlpils pagastā, kosmētiskais remonts SNP/2015/04

Cenu aptauja

Būvdarbu tāme

Būves ekspluatācijas un stāvu plāns

13.04.2015. Līdz 16.04.2015. plkst. 11.00 Cenu aptauja pārtraukta 16.04.2015.      
8. Salas vidusskolas centrālās ieejas kāpņu rekonstrukcija SNP/2015/03

Cenu aptauja

Būvdarbu tāme

10.04.2015. Līdz 16.04.2015. plkst. 11.00

A. Dmitrijevs-Kaļiņins, T. 26277344

Zanda Daņilova, T. 65263841, 28295345

Būvdarbu līgums 23.04.2015. SIA Ošukalns celtniecība 11113,61 EUR
7. Būvuzraudzības pakalpojums objektos "Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Salas novada Salas pag