Atklāti konkursi

Preču piegāde un pakalpojumu sniegšana (no EUR 42000) 
Būvdarbu veikšana (no EUR 170000)

N.

p.

k.

Iepirkuma identifik. Nr. (ID) un publicēšanas datums

Iepirkuma priekšmeta nosaukums Piedāvājumu iesniegšanas
 termiņš
Iepirkuma dokumentu elektroniskā versija Atbildīgā
Kontaktpersona
tālrunis
Lēmuma pieņemšanas datums Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena bez PVN, EUR  
27. SIA “Vīgants” 2019/3 Degvielas piegāde SIA “Vīgants” vajadzībām līdz 2019. gada 2. jūlijam, plkst. 10.00

Nolikums

 

Par nolikumu Liene Šapkina 26400921, tehniskām lietām Rita Audriņa 29169675      
26. SNP/2018/13/ELFLA Pašvaldības ceļu S23 Saulieši - Ķesterāres - Ievu līči un Se7 Baltais krogs-Strautiņi infrastruktūras posmu pārbūve līdz 19.09.2018. plkst.10.00

Nolikums

 S23 Saulieši - Ķesterāres - Ievu līči

1.sējums
Novietojuma shēma

2.sējums
Tāmes S23

 Se7 Baltais krogs-Strautiņi
1.sējums

Novietojuma shēma
2.sējums
Tāmes Se7

mājaslapā publicēts
29.08.2018.
IUB mājaslapā publicēts 29.08.2018.

Piedāvājums jāiesniedz elektronisko iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv

Tehniska rakstura jautājumos: Izpilddirektors  Arnis Baumeisters T. 65237749 m. 26188750;
Projekta vadītāja Ligita Kadžule T.65237707, m. 25460441.
Juridiska rakstura
jautājumos: Agnese Karaseva T.65263841 m. 27102120
     
25. SNP/2018/09 Malkas piegāde Salas novada pašvaldības iestādēm līdz 26.06.2018. plkst.10.00

Nolikums

mājaslapā publicēts 05.06.2018

Piedāvājumi jāiesniedz elektronisko iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv

Juridiska rakstura jautājumos: Agnese Karaseva T.65263841 m. 27102120      
24. SNP/2018/02/ELFLA PAŠVALDĪBAS CEĻU S21 MEŽMAĻI-DEKŠŅI UN SE6 KAIJAS – PŪĶUPĪTE INFRASTRUKTŪRAS PĀRBŪVE 2018.gada 6.marts , plkst. 11:00

Nolikums ar pielikumiem 

S21 Mežmaļi Dekšņi
1.sējums
Novietojuma shēma
2.sējums
Tāmes S21

SE6 Kaijas Pūķupīte
1.sējums
Novietojuma shēma
2.sējums
Tāmes SE6

Mājaslapā publicēts 13.02.2018
IUB mājaslapā publicēts 13.02.2018

Tehniska rakstura jautājumos: Izpilddirektors  Arnis Baumeisters T. 65237749 m. 26188750;
Projekta vadītāja Ligita Kadžule T.65237707, m. 25460441.
Juridiska rakstura jautājumos: Agnese Karaseva T.65263841 m. 27102120

28.03.2018

Lēmums

Līgums ar SIA MIKOR

Līgums ar SIA VIA

 

 

 

Iepirkuma daļā Nr. 1: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MIKOR”, reģistrācijas Nr. 45403001297 
159623.40 EUR bez PVN

Iepirkuma daļā Nr. 2: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VIA”, reģistrācijas Nr. 41203000663
187959.87 EUR bez PVN