Piekļūstamības paziņojums

Salas novada pašvaldība, saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445), apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Visas populārās pārlūkprogrammas ļauj tuvināt un tālināt tīmekļvietnes saturu. To iespējams veikt, nospiežot Ctrl un "+" vai "- " taustiņus vai turot Ctrl taustiņu un ritinot uz augšu vai uz leju ar peles rullīti.

Tīmekļvietnē nav uznirstošo logu, kas varētu apgrūtināt lietotāja iespējas izmantot publicēto saturu.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Salas novada pašvaldības tīmekļvietne nodrošina daļēju atbilstību Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" noteiktajām prasībām. Vairāku konstatēto neatbilstību novēršanai nepieciešami papildu finansiālie resursi, kas pagaidām nav paredzēti.

Dažas sadaļas šajā tīmekļvietnē var nebūt pilnībā piekļūstamas. Piemēram:
  • atsevišķās sadaļās ir mazāks krāsu kontrasts, kas var apgrūtināt to uztveramību;
  • vairāki tīmekļvietnē ievietotie dokumenti ir PDF formātā, un tie bez palīgprogrammatūrām nav piekļūstami;
  • ne visiem tīmekļvietnē ievietotajiem videomateriāliem ir pieejami subtitri;
  • ilustratīviem attēliem nav pieejams detalizēts alternatīvais teksts;
  • tīmekļvietnes piekļūstamība no tastatūras var būt apgrūtināta.

Tīmekļvietnes kontrasts pamatā atbilst kritērijiem, taču nepieciešamības gadījumā to iespējams mainīt, uzinstalējot pārlūka spraudni.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments:  IZVĒRTĒŠANAS PROTOKOLS

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas.

  • Piekļūstamības problēmas, kas saistītas ar kontrastiem, piedāvājam risināt, izmantojot kādu no pārlūka spraudņiem.

Kā tiek uzlabota tīmekļvietnes pieejamība?

Salas novada pašvaldības tīmekļvietne regulāri tiek pārbaudīta un, saņemot kļūdu paziņojumus, nepilnības tiek novērstas, uzlabojot tīmekļvietnes piekļūstamību.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

E-pasts: referente@salas.lv

Tālrunis: +371 65237748; mob. tālrunis: +371 29156210

Adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 (septiņu) dienu laikā.

Kā pieprasīt saturu piekļūstamā formātā?

Ja Jums ir nepieciešams tīmekļvietnē iekļautais saturs citā formātā, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi referente@salas.lv vai Kontakti (salasnovads.lv). Lūdzam norādīt: 

  • saiti uz saturu (URL);
  • jūsu vārdu un e-pasta adresi;
  • formātu, kāds jums nepieciešams konkrētajam saturam (piemēram, audiofails, PDF u.tml.).

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgs ir datortīklu administrators.
E-pasts: novads@salas.lv
Tālrunis: +371 65237874

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 10.12.2020. Izvērtēšanu veica Salas novada pašvaldība.