Par uzņēmumu

SIA “Vīgants” ir dibināts 1993. gadā,  kā Salas pagasta pašvaldības uzņēmums, pārreģistrēts par SIA “Vīgants” 2003.gada 27. februārī.

Galvenie darbības  virzieni:

  1. Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi, notekūdeņu attīrīšana -  Salas, Biržu, Ošānu, Sēlijas ciemos.
  2. Siltumapgāde – dabas gāze -  Salas ciemā 12 daudzdzīvokļu mājām un sabiedriskām ēkām; malkas apkure –  Biržos, Sēlijā, sabiedriskām ēkām;
  3. Atkritumu apsaimniekošana Salā, Biržos, Ošānos, Sēlijā.
  4. Kopš 2012.gada Namu pārvaldīšana.

Lai noskaidrotu vai ir izsoles objekti Salas novadā, nepieciešams apmeklēt elektronisko izsoļu tīmekļa vietni, adrese https://izsoles.ta.gov.lv/. Pie izvēles "Reģions " jāatzīmē no piedāvātā saraksta "Salas novads", pēc tam sjāspiež poga "Atrast", visi atrastie ieraksti būs atspoguļoti tabulā.