Pakalpojumi

10.12.2019

Sadzīves atkritumu poligona “Dziļā vāda” atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu izcenojumi ar 01.01.2020.

Nr. p.k

Atkritumu veids

Atkri-tumu klase

Cena bez PVN, EUR/t

DRN*, EUR/t

Kopā ar DRN bez PVN, EUR/t

PVN 21%

Kopā, EUR/t

1.

Nešķiroti sadzīves atkritumi (sadzīves atkritumi un tiem līdzīgi tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu un iestāžu atkritumi)

200301

69,62

69,62

14,62

84,24

2.

Dārzu, parku, kapsētu apglabājamie atkritumi (bioloģiski nenoārdāmi materiāli)

200203

69,62

69,62

14,62

84,24

3.

Liela izmēra atkritumi

200307

42,12

50,00

92,12

19,35

111,47

4.

Būvniecības atkritumi (ķieģeļi, apmetums, asfalts, betona gabali u.tml.) ar citu būvniecības atkritumu piejaukumiem

170904

42,12

50,00

92,12

19,35

111,47

5.

Ielu tīrīšanas atkritumi

200303

42,12

50,00

92,12

19,35

111,47

6.

Kurtuvju pelni (apglabāšanai)

190112

100101

42,12

50,00

92,12

19,35

111,47

7.

Azbestu saturoši būvniecības atkritumi

170605

42,12

60,00

102,12

21,45

123,57

8.

Būvniecības atkritumi (ķieģeļi, apmetums, asfalts, betona gabali u.tml.) bez citu būvniecības atkritumu piejaukumiem

170107

14,23

14,23

2,99

17,22

9.

Augsne un akmeņi (tālākai izmantošanai)

170504

14,23

14,23

2,99

17,22

10.

Kompostējamie dārzu un parku atkritumi (bioloģiski noārdāmi atkritumi)

200201

8,54

8,54

1,79

10,33

11.

Nolietotas automašīnu riepas u.c. gumijas atkritumi

160103

107,33

107,33

22,54

129,87

12.

Luminiscentās dienas gaismas lampas

200121

540,00

540,00

113,40

653,40

* Nodokļa likme par atkritumu apglabāšanu laikposmā no 2020.gada 1.janvāra (euro) saskaņā ar 15.12.2016. pieņemtajiem grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā

14.03.2019

Sadzīves atkritumu poligona “Dziļā vāda” atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu tarifi ar 01.01.2019.

Nr.p.k.

  Atkritumu veids

Atkritumu kods

Tarifs bez nodokļiem EUR/t

DRN* EUR/t

PVN 21% EUR/t

Tarifs kopā EUR/t

1.

Nešķiroti sadzīves atkritumi (sadzīves atkritumi un tiem līdzīgi tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu un iestāžu atkritumi)

200301

32.16

43.00

15.78

90.94

2.

Liela izmēra atkritumi

200307

32.16

43.00

15.78

90.94

3.

Būvniecības atkritumi (ķieģeļi, apmetums, asfalts, betona gabali u.tml.) ar citu būvniecības atkritumu piejaukumiem

170904

32.16

43.00

15.78

90.94

4.

Ielu tīrīšanas atkritumi

200303

32.16

43.00

15.78

90.94

5.

Kurtuvju pelni (apglabāšanai)

   190112     100101

32.16

43.00

15.78

90.94

6.

Dārzu, parku, kapsētu apglabājamie atkritumi (bioloģiski nenoārdāmi materiāli)

200203

32.16

43.00

15.78

90.94

7.

Azbestu saturoši būvniecības atkritumi

170605

32.16

55.00

18.30

105.46

8.

Būvniecības atkritumi (ķieģeļi, apmetums, asfalts, betona gabali u.tml.) bez citu būvniecības atkritumu piejaukumiem

170107

14.23

-

2.99

17.22

9.

Augsne un akmeņi (tālākai izmantošanai)

170504

14.23

-

2.99

17.22

10.

Kompostējamie dārzu un parku atkritumi (bioloģiski noārdāmi atkritumi)

200201