Pakalpojumi

14.03.2019

Sadzīves atkritumu poligona “Dziļā vāda” atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu tarifi ar 01.01.2019.

Nr.p.k.

  Atkritumu veids

Atkritumu kods

Tarifs bez nodokļiem EUR/t

DRN* EUR/t

PVN 21% EUR/t

Tarifs kopā EUR/t

1.

Nešķiroti sadzīves atkritumi (sadzīves atkritumi un tiem līdzīgi tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu un iestāžu atkritumi)

200301

32.16

43.00

15.78

90.94

2.

Liela izmēra atkritumi

200307

32.16

43.00

15.78

90.94

3.

Būvniecības atkritumi (ķieģeļi, apmetums, asfalts, betona gabali u.tml.) ar citu būvniecības atkritumu piejaukumiem

170904

32.16

43.00

15.78

90.94

4.

Ielu tīrīšanas atkritumi

200303

32.16

43.00

15.78

90.94

5.

Kurtuvju pelni (apglabāšanai)

   190112     100101

32.16

43.00

15.78

90.94

6.

Dārzu, parku, kapsētu apglabājamie atkritumi (bioloģiski nenoārdāmi materiāli)

200203

32.16

43.00

15.78

90.94

7.

Azbestu saturoši būvniecības atkritumi

170605

32.16

55.00

18.30

105.46

8.

Būvniecības atkritumi (ķieģeļi, apmetums, asfalts, betona gabali u.tml.) bez citu būvniecības atkritumu piejaukumiem

170107

14.23

-

2.99

17.22

9.

Augsne un akmeņi (tālākai izmantošanai)

170504

14.23

-

2.99

17.22

10.

Kompostējamie dārzu un parku atkritumi (bioloģiski noārdāmi atkritumi)

200201

8.54

-

1.79

10.33

11.

Nolietotas automašīnu riepas u.c. gumijas atkritumi

160103

107.33

-

22.54

129.87

14.01.2019.

SIA “Vīgants” aicina viensētu īpašniekus noslēgt atkritumu apsaimniekošanas līgumu – gan tos, kam līguma darbības termiņš ir beidzies, gan tos, kam līgums nav noslēgts vispār.

Papildu informācija pa tel. 29873186 vai e-pastu vigkom@inbox.lv, vai ierodoties personīgi SIA “Vīgants” (232. kab.)


21.08.2017.

Autoceļu ikdienas uzturēšanas prasības

Ceļa īpašnieks nodrošina autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu, ievērojot prasības, kas noteiktas attiecīgajai autoceļu uzturēšanas klasei.

Autoceļa uzturēšanas klasi (A, A1, B, C un D) nosaka, ņemot vērā autoceļa klasifikāciju un transportlīdzekļu satiksmes intensitāti.

Autoceļu vai to posmu sarakstus, kuros norādītas autoceļu uzturēšanas klases ziemas sezonai (no 1.novembra līdz 31.martam) un vasaras sezonai (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim), apstiprina:

  • valsts autoceļiem – Satiksmes ministrija;
  • pašvaldību autoceļiem – attiecīgā pašvaldība.

Lai nodrošinātu netraucētu transportlīdzekļu satiksmi pa autoceļiem pastāvīgos un mainīgos laika apstākļos, ceļa īpašnieks nodrošina autoceļu uzturēšanu, ievērojot prasības un darbu izpildes termiņus, kas noteikti attiecīgajai autoceļu uzturēšanas klasei.

Pastāvīgos un mainīgos laika apstākļos attiecīgais ceļa īpašnieks nodrošina autoceļu uzturēšanas prasību izpildes kontroli: pašvaldība – uz pašvaldības autoceļiem:

  • uz A un A1 uzturēšanas klases autoceļiem – reizi divās nedēļās;
  • uz B uzturēšanas klases autoceļiem – reizi mēnesī;
  • uz C uzturēšanas klases autoceļiem – reizi ceturksnī;
  • uz D uzturēšanas klases autoceļiem – reizi pusgadā.

Ārkārtējos laikapstākļos attiecīgais ceļa īpašnieks nodrošina autoceļu uzturēšanas prasību izpildes kontroli:

  • pašvaldība uz A, A1 un B uzturēšanas klases pašvaldību autoceļiem – reizi divās diennaktīs.

Pašvaldības autoceļa uzturēšanas klasi nosaka, ņemot vērā transportlīdzekļu satiksmes intensitāti:

Vidējā transportlīdzekļu satiksmes intensitāte (automašīnu skaits diennaktī) Pašvaldību autoceļi
vairāk par 5000 A
no 1000 līdz 5000 A1
no 500 līdz 999 B
no 100 līdz 499 C
mazāk par 100 D

Piezīmes:

  1. Pašvaldību autoceļi, kuriem ziemas sezonā noteikta A1 uzturēšanas klase, vasaras sezonā tiek uzturēti saskaņā ar A uzturēšanas klases prasībām.
  2. D uzturēšanas klasi nosaka pašvaldību autoceļiem, pa kuriem nenotiek regulāra pasažieru pārvadāšana ar autobusiem.
  3. Pašvaldību autoceļiem ar grants segumu nosaka C vai D uzturēšanas klasi.