Pašvaldība

Salas novads atrodas Zemgales plānošanas reģionā, ko veido Salas un Sēlpils pagasti ar kopējo
platību 317,12 km2. 2,8 procenti jeb 8,9 km2 no novada teritorijas atrodas uz salas pie Jēkabpils.
Abi novada pagasti ir ļoti atšķirīgi, Sēlpils pagasts ir bagāts ar kultūrvēsturisko mantojumu un
skaistām ainavām, savukārt, Salas pagastā ir attīstīta uzņēmējdarbība un sociālā infrastruktūra.
Salas novads robežojas ar pieciem novadiem – Pļaviņu, Krustpils, Jēkabpils, Viesītes un
Jaunjelgavas novadiem, kā arī Jēkabpils pilsētu. 

Teritoriāli starp kaimiņu novadiem Salas novads ir pats mazākais un viens no mazākajiem Zemgales
plānošanas reģionā. Kopumā ZPR apvieno 22 pašvaldības.
Deklarēto iedzīvotāju skaits novadā uz 2017. gada 1.javāri bija 3496 pastāvīgi dzīvojošo iedzīvotāju.

Kopumā Salas novadā ir 8 ciemi: Biržu, Dolomīta , Gravānu , Indrānu, Ošānu, Putnukalnu, Salas un Sēlijas.
Novada administratīvais centrs atrodas Salas pagasta Salas ciemā.
Pēc Lursoft datiem, Salas novada ciemos ir 27 ielas, 172 mājas un reģistrētas 205 uzņēmumu
juridiskās adreses.

Gar novada ziemeļu robežu tek Daugava, kas nosaka dabas apstākļus un ir ietekmējusi novada
vēsturisko attīstību. Novadu šķērso trīs Valsts reģionālie autoceļi P76 (Aizkraukle – Jēkabpils),
P75 (Viesīte – Jēkabpils), P72 (Birži – Ilūkste) kā arī tranzīta dzelzceļa līnija (Jelgava – Jēkabpils).
Attālums no novada centra– Salas ciema līdz galvaspilsētai ir 125 km, bet līdz blakus esošajai
Jēkabpils pilsētai – 8 km.

Salas novads atrodas Daugavas – sena un nozīmīga ūdensceļa tiešā tuvumā. Tas ievērojami
veicināja teritorijas attīstību. Vēsturnieki Sēlpils pilskalnu uzskata par seno sēļu novada centru.
Sēlpils nosaukums pirmo reizi minēts Indriķa hronikā 1208. gadā. Pirmais Pasaules karš Sēlpils
un Salas pagastos radīja lielus postījumus un iznīcināja daudz saimniecību. Otrais Pasaules karš
pagastiem nodarīja mazākus zaudējumus, bet pēckara gados notika iedzīvotāju represijas.
Kolhozu „Sēlija” izveidoja 1947. gadā un tas bija viens no pirmajiem Latvijas Padomju
Sociālistiskajā Republikā. Salas ciems 1980. gadā ieguva labākā ciema nosaukumu Republikā
labiekārtojuma un arhitektoniskā izveidojuma konkursā.

Koda tests