Sēlpils kultūras nams

 

 

Sēlpils kultūras nams
Adrese 
Pētera Barisona iela 6, Sēlija, Sēlpils pagasts, Salas novads, LV 5232
Tālrunis +371 65220926, +371 27839598
E-pasts anita.gerasimova@inbox.lv 
Direktore
Anita Gerasimova

SĒLPILS KULTŪRAS NAMA NOLIKUMS

 
Sēlpils kultūras nama pašdarbības kolektīvi 
1. Jauktais koris „Sēlpils”. Kora diriģente Agnese Grudinska (ex. Ezera) 

Kora pastāvēšana un darbība vijusies cauri laiku lokiem, ar paisumiem un bēgumiem, ar dalībnieku un diriģentu maiņu. 2009. gada 18. aprīlī  koris ar jubilejas koncertu atzīmēja savus 90 gadus. Šajos gados koris sevi ir pierādījis kā radošu, aktīvu kolektīvu. Jauktais koris „Sēlpils” ir piedalījies lielajos Dziesmu un Deju svētkos Mežaparkā, 1. Starptautiskajā koru festivālā Secē, ar savu līdzdalību atbalstījis dažādu novadu koru svētkus. 

Korim ir dziesmu draugi – Skrīveru jauktais koris „Dīvaja” un Lašu koris Šederes pagastā Ilūkstes novadā. Katra tikšanās reize ir prieks gan pašam kolektīvam, gan skatītājiem.


2. Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Sēļu zeme”. Ietur darbības un radošo pauzi
Ar raksturīgo Sēlijas cilvēka apdomīgumu un pamatīgumu, deju kolektīvs „Sēļu zeme” uz skatuves pavadījis jau 25 gadus. Deju solis ritināts teju vai visā Latvijā. Kolektīvā ir savas tradīcijas, savi deju draugi Baldonē, Subatē, Skrīveros.

 


3. Senioru sieviešu vokālais ansamblis "Tik un tā". Vadītāja Ilze Gaidele

Vokālais ansamblis ir viens no senākajiem kolektīviem kultūras namā. Sākotnēji veidots kā sadzīves tradīciju ansamblis, kolektīvs 2010. gadā atzīmēs savas radošās darbības 50 gadus. Ar nopietnu attieksmi pret dziesmu, pret mēģinājumiem.


4. Amatierteātris "Ore". Kolektīva vadītāja Anita Gerasimova

Teātra spēlēšanai Sēlpilī ir senas saknes, jau no 20.gs. sākumiem. Vienkāršais lauku cilvēks ir uzdrīkstējies kāpt uz skatuves un izdzīvot visdažādākās dzīves un situācijas. 

Kultūras namā  kolektīvs darbojas no 1997. gada. Katru sezonu tiek iestudēta kāda luga. Kolektīva repertuārā ierakstītas M.Rītupes „Es pazinu tēva sētu”, L. Auzānes „Gleznotājs Otiņš”, Lindmanis „Dzīve ir skaista”, R. Blaumanis „Trīnes grēki” u.c. 2009./10. g. sezonā kolektīvs uzsācis darbu pie E. Zālītes „Mildu Maldas sapņojums”.


5. Deju kopa „Omes un kungs”. Vadītāja Vika Vanaga

Viens no jaunākajiem kultūras nama kolektīviem, 2009. gada martā atzīmēja savu 5 gadu jubileju. Ļoti uzņēmīgs, azartisks kolektīvs, kurš ir daudz koncertējis ārpus sava pagasta. Pozitīvs piemērs pārējiem pašdarbniekiem.  


6. Bērnu deju kolektīvs "Sprigulītis". Vadītāja Vika Vanaga

 

Pamatojoties uz Salas novada domes 2014.gada 27.februāra lēmumu (protokols Nr.3, 9.punkts) ar 2014.gada 1.martu noteikt maksu par telpu Sēlpils KN un Zvejnieklīcī sekojoši:

Objekta nosaukums, adrese Iznomājāmā telpa Cena EUR/1h (bez PVN
Juridiskām personām Fiziskām personām
Sēlpils KN, Pētera Barisona iela 6, Sēlija, Sēlpils pagasts, Salas novads, LV-5232 Lielā zāle, mazā zāle, foajē 20 10
Brīvdabas atpūtas komplekss "Zvejnieklīcis", Sēlpils pagasts, Salas novads, LV-5232 Brīvdabas estrāde, sporta laukumi, atpūtas zona 30 10 (grupām, sākot no 20 personām
Stāvvieta autotransportam (pašvaldības rīkotajos maksas pasākumos) 1,65 (uz visu pasākuma laiku) 1,65 (uz visu pasākuma laiku)

 3. No nomas maksas (izņemot maksu par autotransporta stāvvietu Zvejnieklīcī) atbrīvoti: Salas novada pašvaldības iestādes un struktūrvienības, Salas novada pašvaldības amatierkolektīvi.

4. Nomas maksa (izņemot maksu par autotransporta stāvvietu Zvejnieklīcī) 75 % apmērā tiek samazināta Salas novada teritorijā reģistrētajām nevalstiskajām organizācijām un Salas novada pašvaldības amatierkolektīvu dalībniekiem.