Sēlpils 2.bibliotēka

Sēlpils 2. bibliotēka

Adrese

„Bērziņi”, Sēlpils pagasts, Salas novads, LV 5232

Tālrunis

65263591

E-pasts

selpils2.biblioteka@inbox.lv 

Vadītāja

Dace Januškeviča

Akreditācijas termiņš 2023. gada 8. novembris

 

DARBA LAIKS

Pirmdiena

slēgts

Otrdiena

slēgts

Trešdiena

10:00 -18:00

Ceturtdiena

slēgts

Piektdiena

09:00 -17:00

 

NOLIKUMS

SĒLPILS 2. BIBLIOTĒKAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2018.-2022.gadam

SĒLPILS 2. BIBLIOTĒKAS KRĀJUMA ATTĪSTĪBAS KONCEPCIJA 2018.-2022. GADAM

SĒLPILS 2. BIBLIOTĒKAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Bibliotēkas izmantošana 2019.gadā:

  • Aktīvo lietotāju kopskaits: 86; t.sk., bērni un jauniēsi līdz 18 gadiem: 23
  • Fizisko apmeklējumu kopskaits: 1181
  • Virtuālais apmeklējums: 66
  • Izsniegumu kopskaits: 1850 

Bibliotēkas krājums 2019. gadā

  • Jaunieguvumu kopskaits: 367
  • Izslēgto dokumentu kopskaits: 716
  • Krājumu kopskaits 2019.gada beigās: 4111

Informācija

Šobrīd Sēlpils 2. bibliotēka atrodas Sēlpils pagasta Bērziņu klubā, kas celts laikā no 1925. līdz 1926. gadam. To cēla saimnieks Nicis. Par saieta nama būvniecību, saimnieks tika atbrīvots no nodokļu maksāšanas valstij.

Pirmās ziņas par bibliotēkas dibināšanu atrodamas Jēkabpils zonālā valsts arhīva izziņā par to, ka 1946.gadā Sēlpils pagasta Jaunsēlpils ciema bibliotēkā sastādīts nodošanas-pieņemšanas akts, sakarā ar bibliotēkas darbinieku maiņu. Citu ziņu par bibliotēkas dibināšanu valsts arhīvā nav.

Bibliotēka ir pašvaldības pakļautībā un atrodas Sēlpils pagasta Jaunsēlpils ciemā – 5 km no Sēlpils pagasta centra. Šis ciems atrodas dzelzceļa malā pie Sēlpils stacijas.

Bibliotēka ir akreditēta un tai ir piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss. Akreditācijas apliecība izsniegta 2018. gada 8. novembrī. 

Telpas plašas un gaišas. 2019. gada vasarā veikts kosmētiskais remonts abonenta telpā, kā arī iegādāts jauns bibliotēkas dokumentu skapis.

Bezmaksas pakalpojumi:

Nr.

Pakalpojums

Pieejamība

1.

Datu bāzes

Bibliotēkā internetā pieejamo datu bāzu - Letonika, Lursosft Laikrakstu bibliotēka - izmantošana bez maksas

2.

Grāmatu izsniegšana

Grāmatu un periodikas izsniegšana

3.

Datori un internets

Datoru un interneta pieslēgumu, bezvadu interneta izmantošana bez maksas

4.

Konsultācijas

Bezmaksas konsultācijas par datoru un interneta izmantošanu