Sēlpils 2.bibliotēka

Sēlpils 2. bibliotēka

Adrese

„Bērziņi”, Sēlpils pagasts, Salas novads, LV 5232

Tālrunis

65263591

E-pasts

d.januskevica@inbox.lv

Vadītāja

Dace Januškeviča

 


Sēlpils 2. bibliotēka

DARBA LAIKI

P.

11:00 -18:00

O.

-

T.

11:00 -18:00

C.

-

P.

10:00 -16:00

Pusdienu pārtr. no plkst. 12.00 līdz 12.30

 

NOLIKUMS

SĒLPILS 2. BIBLIOTĒKAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2018.-2022.gadam

SĒLPILS 2. BIBLIOTĒKAS KRĀJUMA ATTĪSTĪBAS KONCEPCIJA 2018.-2022. GADAM

SĒLPILS 2. BIBLIOTĒKAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Bibliotēkas izmantošana 2017.gadā:

  • Bibliotēkas krājums – 4438
  • Reģistrētie lietotāji – 100
  • Apmeklējumi – 1434
  • Izsniegums – 2543 

Informācija

Šobrīd Sēlpils 2.bibliotēka atrodas Sēlpils pagasta Bērziņu klubā, kas celts laikā no 1925. līdz 1926.gadam, to cēla saimnieks Nicis. Par saieta nama būvniecību, saimnieks tika atbrīvots no nodokļu maksāšanas valstij.

Pirmās ziņas par bibliotēkas dibināšanu atrodamas Jēkabpils zonālā valsts arhīva izziņā par to, ka 1946.gadā Sēlpils pagasta Jaunsēlpils ciema bibliotēkā sastādīts nodošanas-pieņemšanas akts, sakarā ar bibliotēkas darbinieku maiņu. Citu ziņu par bibliotēkas dibināšanu valsts arhīvā nav.

Bibliotēka ir pašvaldības pakļautībā un atrodas Sēlpils pagasta Jaunsēlpils ciemā – 5 km no Sēlpils pagasta centra. Šis ciems atrodas dzelzceļa malā pie Sēlpils stacijas.

Bibliotēka ir akreditēta un tai ir piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss. Akreditācijas apliecība izsniegta 2014.gada 12.jūnijā. 

Telpas plašas un gaišas. 2017. gada vasarā veikts kosmētiskais remonts abonenta telpā, kā arī iegādāts jauns bibliotēkas dokumentu skapis.