Sēlpils 1.bibliotēka

Sēlpils 1. bibliotēka

Adrese

Pētera Barisona iela 6, Sēlija, Sēlpils pagasts, Salas novads, LV 5232

Tālrunis

65220922

E-pasts

selija.biblioteka@inbox.lv

Vadītāja

Airita Volante

 

 

Sēlpils 1. bibliotēka

DARBA LAIKI

P.

9:30 -18:00

O.

8:30 -17:00

T.

8:30 -17:00

C.

8:30 - 17:00

P.

8:30 -17:00

Pusdienu pārtr. no plkst. 12.00 līdz 12.30

 

NOLIKUMS
SĒLPILS 1. BIBLIOTĒKAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2018.-2022.gadam
SĒLPILS 1. BIBLIOTĒKAS KRĀJUMA ATTĪSTĪBAS KONCEPCIJA 2018.-2022. GADAM
SĒLPILS 1. BIBLIOTĒKAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Bibliotēkas izmantošana 2017. gadā:

 • Bibliotēkas krājums – 6222
 • Reģistrētie lietotāji – 211
 • Apmeklējumi – 2901
 • Izsniegums – 6929

Informācija

Pirmo bibliotēku Sēlpils pagastā nodibina pirms Pirmā pasaules kara Sēlpils lauksaimniecības biedrība “Sakne”. 1921. gadā fondā apmēram 527 grāmatas. Pēc diviem gadiem nezināmu iemeslu dēļ Kultūras fonds nolemj bibliotēku nodot Latvijas jaunatnes savienības Sēlpils organizācijai. 1923. gadā Sēlpilī darbojas biedrības “Raiņa klubs” Sēlpils nodaļas bibliotēka. Jau no dibināšanas sākuma bibliotēkā atvērta lasītava.

Pēc Otrā pasaules kara Sēlpilī grāmatas sāk izsniegt 1948. gadā Ezera ciema bibliotēkā. Piecdesmitajos gados bibliotēkas fonds pārsvarā sastāv no politiska satura literatūras. Vēlākos gados tas tiek papildināts ar daiļliteratūru, bērnu un nozaru literatūru. Bibliotēka vairākas reizes ir mainījusi savu atrašanās vietu.

Šobrīd bibliotēkā pieejams plašs daiļliteratūras, bērnu literatūras, nozaru un uzziņu literatūras klāsts. Bibliotēkā izveidots novadpētniecības materiālu stūrītis.

Bibliotēka ir akreditēta un tai piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss. Akreditācijas apliecība izsniegta 2014. gada 12.jūnijā.

2012. gadā visā ēkā, kurā atrodas arī Sēlpils 1. bibliotēka, tika veikts remonts, līdz ar to arī bibliotēkas telpu izvietojums un iekārtojums, kopējā vide ir vērsti uz to, lai ikviens bibliotēkas lietotājs justos ērti.

Bibliotēka izvietota trīs savstarpēji saistītās telpās ar kopplatību 94 m2. 

Lietotāju rīcībā ir 4 datori ar bezmaksas interneta pieslēgumu, multifunkcionālā iekārta, kopētājs, skeneris. 

Bibliotēkā pieejamie pakalpojumi:

 • Grāmatu un preses izdevumu izsniegšana uz mājām;
 • Periodisko un uzziņu literatūras izmantošana bibliotēkas lasītavā;
 • Kopēšana, printēšana, skenēšana;
 • Datoru lietošana un bezmaksas interneta, wi-fi izmantošana;
 • Grāmatu un periodisko izdevumu pasūtīšana no citām bibliotēkām;
 • Grāmatu un tematiskās izstādes, tematiskie pasākumi;
 • Bezmaksas datu bāzes www.letonika.lv, www.lursoft.lv;
 • Konsultācijas un informacionālā apkalpošana;
 • Novadpētniecības materiālu izmantošana.