Salas kultūras nams

Salas kultūras nams
Adrese Skolas iela 2, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV 5230
Tālrunis +371 65237870, +371 20233947
E-pasts salaskn@inbox.lv
Direktore Maija Bataraga-Vilka
Darba laiks
Pirmdiena 8.00-17.00
Otrdiena 8.00-17.00
Trešdiena 8.00-17.00
Ceturtdiena 8.00-17.00
Piektdiena 8.00-16.00
Pusdienu pārtraukums: 12.00-13.00

SALAS KULTŪRAS NAMA NOLIKUMS

Salas kultūras nama ēka ir celta 1971. gadā ar kopējo platību 947 m2. 2012. gadā tika realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gada pasākuma „Pakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projekts „Saieta namu vienkāršotā rekonstrukcija Salas novadā” Rekonstrukcija tika veikta ar mērķi, lai veicinātu publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanos Salas novadā apdzīvotības saglabāšanai. Šī projekta ietvaros tika veikta Salas kultūras nama skatītāju zāles vienkāršotā rekonstrukcija, mainot zāles interjeru, inventāru un uzlabojot akustisko zāles skaņu.

 Šobrīd Salas KN ir 4 zāles: lielā zāle, kas paredzēta 300 skatītājiem, izstāžu zāle, mazā zāle 3. stāvā un kinozāle. No tehniskās puses Salas KN ir nodrošināts gan ar skaņas, gan ar gaismas aparatūru. Gaismas aparatūra: gaismas pults, gaisma TAR 56 (2), Gaisma AMERICAN DJ 64 ( 4), PAR kompl. ar lapmu (4), prožektori (2), starmetis (4). Skaņas aparatūra: mikrofona statīvs K&M (3), skandas statīvs BOX-3, mikrofons AKV (2), aktīvā skanda db Tehnologies Opera Live 402 (2), Skaņu pults Souncraft EFX8 (1), skaņas iekārta Behringer EIROLIVE (1).

Salas KN misija:

Uzlabot dzīves kvalitāti, veicināt daudzveidību, līdzsvarotību, izcilību kultūrā, palielinot kultūras ieguldījumu pašvaldībā un indivīda attīstībā, sekmēt pieejamību kultūras vērtībām visiem pagasta iedzīvotājiem, saglabājot savdabīgās kultūras tradīcijas, to pārmantojamību, latviešu valodu un jaunrades potenciālu.

Salas KN darbība:

Salas kultūras nams savā darbībā ir pakļauts Salas novada pašvaldībai un darbojas uz Nolikuma pamata. Salas kultūras nams ir Salas novada pašvaldības iestāde, kura nav atsevišķi reģistrēta Uzņēmumu reģistrā. Kultūras namam ar pašvaldību ir vienots reģistrācijas numurs un norēķinu konts. Salas kultūras nama finanšu pārvaldības sistēmā ir nodalīta finanšu vadība un grāmatvedība. Finanšu vadību iestādē veic kultūras nama direktore, bet grāmatvedības funkcijas veic Salas pagasta padomes grāmatvedība. 
Kultūras nams darbojas vairākos virzienos: mākslinieciskā pašdarbība, valsts un tradicionālo svētku organizēšana, informatīvās un izglītojošās norises, izrāžu, izstāžu un koncertu organizēšana, izklaides sarīkojumi, telpu īre.

Dokumentu pielikumi

SALAS_KN_nolikums.doc 55 Kb [03/12/2018]