Salas bibliotēka

Salas bibliotēka
Adrese Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230
Vadītāja Ruta Lavrinoviča
Bibliotekāre Dace Januškeviča
Tālrunis +371 65237708
E-pasts salasbiblioteka@inbox.lv

 

Darba laiks
Pirmdiena 8.00-17.00
Otrdiena 8.00-17.00
Trešdiena 9.00-18.00
Ceturtdiena 8.00-17.00
Piektdiena 8.00-17.00
Pusdienas laiks: katru darba dienu no 12.00-13.00

 

Bibliotēkas galvenie darba rādītāji 2019.gadā:

  • Bibliotēkas krājums  9944 
  • Lietotāju skaits  605 , tai skaitā, bērni  259 
  • Apmeklējums 4594, tai skaitā, bērni 1651
  • Virtuālais apmeklējums 158
  • Izsniegums 7332

Par bibliotēku

1923. gadā Salas patērētāju biedrība nodibina bibliotēku. Pirmās grāmatas ir par kooperācijas jautājumiem.

1928.gadā bibliotēku pārved uz Jēkabpils pilsētu, likvidētās Salas patērētāju biedrības bibliotēku nodod Ābeļu pagasta pašvaldības rīcībā.

Salas pagasta bibliotēka dibināta 1946. gadā. Pirmā pastāvēšanas gada beigās bibliotēkas fonds ir 4648 grāmatas, lasītāju skaits – 302. Pirmā bibliotēkas vadītāja bija ciema sekretāre Aina Grāmatniece. Ilggadēja bibliotēkas vadītāja bija Ērika Lazdiņa par bibliotekāri strādāja Biruta Šaroka.

Pašlaik bibliotēka atrodas novada centrā Susējas ielā 9, pašvaldības ēkas 1. stāvā. Bibliotēkas vadītāja Silvija Lazdiņa. Par bibliotekāri strādā Ruta Lavrinoviča .Netālu no bibliotēkas atrodas Salas kultūras nams un Salas vidusskola, kā arī PII “Ābelīte” ar šīm iestādēm bibliotēkai ir laba sadarbība. Salas bibliotēka atkārtoti akreditēta 2012.gadā, tai piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss. Bibliotēkā notiek automatizēta lietotāju apkalpošana. Novadpētniecības materiālu mapes atspoguļotas reģionālajā kopkatalogā.

Bibliotēka piedāvā

Grāmatas, 22 nosaukumu preses izdevumus. Informācijas meklēšanu datu bāzes www.letonika.lv www.lursoft.lv laikrakstu bibliotēkā. Bibliogrāfiskas uzziņas par dažādiem jautājumiem, konsultācijas par datora un interneta lietošanu.. Literatūras izvēlē izmantot reģionālo elektronisko kopkatalogu, Latvijas Nacionālās bibliotēkas elektronisko katalogu; izmantot novadpētniecības materiālus, informatīvo izdevumu "Salas Novada Vēstis’’, elektroniskā versija skatāma www.salasnovads.lv, kā arī sekot sociālajā tīklā www.facebook.com

Bez maksas pieejami pieci datori ar interneta pieslēgumu, bezvadu internets. Iespēju izmantot Starpbibliotēku abonementu - pasūtīt nepieciešamās grāmatas, kuras nav Salas bibliotēkas krājumā. Grāmatu un tematiskās izstādes, pasākumus dažādai auditorijai.

 

 

Dokumentu pielikumi

Salas_bibl_nolikums.pdf 137 Kb [25/02/2019]