Biržu bibliotēka

Biržu bibliotēka
Adrese
Biržu iela 11, Birži, Salas pagasts,
Salas novads, LV 5214
Tālrunis
65223291
E-pasts
lkutkevicjus@inbox.lv
Vadītāja

Ļubova Kutkevičjus

 

Darba laiks
Pirmdiena 9.00-18.00
Otrdiena 9.00-18.00
Trešdiena 9.00-18.00
Ceturtdiena 9.00-18.00
Piektdiena 9.00-18.00

 

Bibliotēkas galvenie darba rādītāji 2017.gadā:

  • Bibliotēkas krājums 10224
  • Lietotāju skaits 550
  • Apmeklējums 4839
  • Izsniegums 8428

Par bibliotēku

1923. gadā Salas patērētāju biedrība nodibina bibliotēku. Pirmās grāmatas ir par kooperācijas jautājumiem.

1928.gadā bibliotēku pārved uz Jēkabpils pilsētu, likvidētās Salas patērētāju biedrības bibliotēku nodod Ābeļu pagasta pašvaldības rīcībā.

Salas pagasta bibliotēka dibināta 1946. gadā. Pirmā pastāvēšanas gada beigās bibliotēkas fonds ir 4648 grāmatas, lasītāju skaits – 302. Pirmā bibliotēkas vadītāja bija ciema sekretāre Aina Grāmatniece. Ilggadēja bibliotēkas vadītāja bija Ērika Lazdiņa par bibliotekāri strādāja Biruta Šaroka.

Pašlaik bibliotēka atrodas novada centrā Susējas ielā 9, pašvaldības ēkas 1. stāvā. Bibliotēkas vadītāja Silvija Lazdiņa. Par bibliotekāri strādā Ruta Lavrinoviča .Netālu no bibliotēkas atrodas Salas kultūras nams un Salas vidusskola, kā arī PII “Ābelīte” ar šīm iestādēm bibliotēkai ir laba sadarbība. Salas bibliotēka atkārtoti akreditēta 2012.gadā, tai piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss. Bibliotēkā notiek automatizēta lietotāju apkalpošana. Novadpētniecības materiālu mapes atspoguļotas reģionālajā kopkatalogā.

Bibliotēka piedāvā

Grāmatas, 22 nosaukumu preses izdevumus. Informācijas meklēšanu datu bāzes www.letonika.lv www.lursoft.lv laikrakstu bibliotēkā. Bibliogrāfiskas uzziņas par dažādiem jautājumiem, konsultācijas par datora un interneta lietošanu.. Literatūras izvēlē izmantot reģionālo elektronisko kopkatalogu, Latvijas Nacionālās bibliotēkas elektronisko katalogu; izmantot novadpētniecības materiālus, informatīvo izdevumu "Salas Novada Vēstis’’, elektroniskā versija skatāma www.salasnovads.lv, kā arī sekot sociālajā tīklā www.facebook.com

Bez maksas pieejami pieci datori ar interneta pieslēgumu, bezvadu internets. Iespēju izmantot Starpbibliotēku abonementu - pasūtīt nepieciešamās grāmatas, kuras nav Salas bibliotēkas krājumā. Grāmatu un tematiskās izstādes, pasākumus dažādai auditorijai.

 

Dokumentu pielikumi

Birzi_koncepcija_2018.pdf 444 Kb [25/02/2019]
Birzi_attist_plans_2018.pdf 345 Kb [25/02/2019]
Birzi_noteikumi.pdf 234 Kb [25/02/2019]
Birzu_bibl_nolikums.pdf 137 Kb [25/02/2019]