Biržu bibliotēka

Struktūrvienība

Biržu bibliotēka
ISIL kods:

LV-BIB-000374

Adrese:

Biržu iela 11, Birži, Salas pag., Salas nov., LV-5214

 
Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65223291 22019233 @  
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Jēkabpils Galvenās bibliotēkas mājaslapa
Elektroniskais katalogs Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Salas novada pašvaldības mājaslapa
Bibliotēkas vadītāja:

Ļubova Kutkevičjus

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 16:30  
Otrdiena 10:00 18:00  
Trešdiena 08:30 16:30  
Piektdiena 08:30 16:30  
Papildu
informācija
Ceturtdien, Ošānos 08:30- 16:30
 

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000045372

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

08.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1582

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

17.08.2004

 

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

 

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības Nr.:

306B

Akreditācijas datums:

08.11.2018

Akreditācijas termiņš:

08.11.2023

 

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

1946. gads, saskaņā ar Jēkabpils zonālā Valsts arhīva izziņu.

Darbība:

Biržu bibliotēka ir informācijas centrs visiem novada iedzīvotājiem. Tā piedāvā brīvu un vienlīdzīgu iespēju piekļūt vispusīgai informācijai.

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
2. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datoru un internetu
3. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana, kopēšana, izdruka, skenēšana.
4. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 65223291
5. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Biržu bibliotēkas krājumā, var pasūtiīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
6. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tas izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde.

 

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
  Ošāni Pašvaldības īpašums      
 
Papildu informācija par infrastruktūru:

Biržu bibliotēkas izsniegšanas punkts atrodas Salas novada Ošānos.

 

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

65

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

 

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

116

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

37

Pārējie:

79

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1957

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1494

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

463

Virtuālais apmeklējums:

47

 

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4635

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

259

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2272
Seriālizdevumi 2363
 
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 240

 

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 48
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 36
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 12

 

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

425

Izslēgto dokumentu kopskaits:

262

Krājumu kopskaits 2019. gada beigās:

5139

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 111   4823
Seriālizdevumi 314 262 314
Audiovizuālie resursi     1
Elektroniskie resursi     1
 
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 30   977

 

Informācijas tehnoloģijas

 
Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Dokumentu pielikumi

Birzi_koncepcija_2018.pdf 444 Kb [25/02/2019]
Birzi_attist_plans_2018.pdf 345 Kb [25/02/2019]
Birzi_noteikumi.pdf 234 Kb [25/02/2019]
Birzu_bibl_nolikums.pdf 137 Kb [25/02/2019]