Lāčplēša dienas Gaismas ceļš

Lāpu gājiens un atceres brīdis

Biržu Tautas nams
Biržu Tautas nams
Datums: 11. Novembris, 2019
Sākums: 16:45
Beigas: 17:30, 11.Novembris, 2019

Lāpu gājiens uz piemiņas vietu sākas pie Biržu Tautas nama.

  • plkst. 16.45 Lāpu gājiens;
  • plkst. 17.00 Atceres brīdis Brīvības cīņu piemiņas vietā.
  •  salūts

Aicinām piedalīties, līdzi ņemot lāpu vai piemiņas svecīti!