Izstāde "Sēlijai būt!"

Sēlijas novadu apvienības kopīgi veidota izstāde

Salas bibliotēka
Salas bibliotēka
Datums: 21. Oktobris, 2019
Sākums: 09:00
Beigas: 13:00, 11.Novembris, 2019

Šī gada 28. septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā ar daudzveidīgu sarunu un aktivitāšu programmu notika pasākums "Sēlijai būt!" jeb Sēlijas diena Gaismas pilī. Tā aktualizēja jautājumu par Sēlijas kā atsevišķa reģiona pastāvēšanu, kā arī iepazīstināja ar mūsu krāšņā Latvijas novada kultūras, vēstures sabiedriskās dzīves izpausmēm, vērtībām, un personībām.

Sēļi ir viena no baltu tautām, kas atstājusi paliekošas pēdas latviešu tautas izveidē, un Sēlija ir viena no Latvijas kultūrvēsturiskajām teritorijām.

Tomēr mūsdienās apvidus ar šādu nosaukumu Latvijas kartē vairs nav. Pēc 13.–14. gadsimta sēļu vārds daudzus gadsimtus nefigurēja un nebija aktuāls, taču 20. gadsimta 80. gados vietvārds "Sēlija" latviešu valodā atgriezās. Kas ir Sēlija šodien? Vai to var dēvēt kā Kurzemei vai Latgalei līdzvērtīgu, būtisku Latvijas apgabalu, vai tā ir nacionālromantiska, tālas senatnes ilūzija?

Izstādei materiālus sagatavoja Aknīstes, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Neretas, Salas un Viesītes novadu pašvaldības. Tos apkopoja Salas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un Tūrisma lietu speciāliste Jolanta Grandāne. Māksliniecisko noformējumu veidoja māksliniece Jolanta Ābele.

Izstāde "Sēlijai būt!" Salas bibliotēkā skatāma līdz 11. novembrim.