Seminārs LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem

Kā sagatavot projektu pieteikumus LEADER programmas 2019. gada projektu konkursam

Biržu Tautas nams
Datums: 15. Maijs, 2019
Sākums: 10:30
Beigas: 13:45, 15.Maijs, 2019

Programma:

Laiks Temats Referents
10.30 Ierašanās, reģistrācija  
11.00-11.20 2019. gada konkursā izsludinātās rīcības, to rezultatīvie rādītāji un līdzekļu apjoms Skaidrīte Medvecka, LP Sēlija administratīvā koordinatore
11.20-12.00 Izmaiņas MK noteikumos no 2018. gada 1. augusta. Kam jāpievērš uzmanība, sniedzot LEADER projektus 2019. gadā. Ko sagaidām no šī gada LEADER projektu konkursa? Judīte Podniece, Viduslatvijas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Valsts atbalsta un LEADER pasākumu daļas vadītāja
12.00-12.30 Kafijas pauze  
12.30-13.10 Rīcību rezultatīvie rādītāji un vērtēšanas kritēriji Ieva Jātniece, LP Sēlija izpilddirektore
13.10-13.40 Diskusija. Jautājumi un atbildes par LEADER projektu izstrādes un ieviešanas jautājumiem  

Tos semināra dalībniekus, kuriem ir vieglāk strādāt ar informāciju papīra formātā, aicinām paņemt līdzi izdrukātus MK noteikumus Nr. 590, kā arī sev interesējošo projekta pieteikuma veidlapu.Visi minētie dokumenti atrodami www.partneribaselija.lv sadaļā "LEADER projektu iesniedzējiem", kā arī www.lad.gov.lv.