Izziņas par uztura iztikas minimumu izsniegšana

Pakalpojuma īss apraksts

Tiek izsniegtas izziņas par mēneša uztura lielumu Salas novadā, uztura līguma slēgšanai.

Pakalpojumu nodrošina

Salas novada pašvaldības administrācija, Susējas ielā 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230; 1. stāvā

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Pakalpojuma saņemšanai nav nepieciešams iesniegt dokumentus.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

1 - 2 darba dienu laikā.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Bezmaksas.