Saņemt konsultāciju pašvaldības administrējamo nodokļu jautājumos

Pakalpojuma īss apraksts

Konsultācijas tiek sniegtas par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas jautājumiem – nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu, paziņojuma saņemšanu, nodokļu maksājumu ieskaitīšanu budžetā, nodokļu piedziņu, nodokļu atvieglojumu piešķiršanu, samaksas termiņa pagarināšanu un stāšanos nodokļu maksātāju uzskaitē.

Pakalpojumu nodrošina

Salas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma speciāliste, Susējas ielā 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, 2. stāvs.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas un juridiskas personas, to pilnvarotas personas, valsts un pašvaldību institūcijas un valsts amatpersonas (normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos).

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, pilnvarotām personām – pilnvarojuma apliecinājumu.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Klātienes apmeklējuma gadījumā – komunikācijas laikā. Uz rakstisku iesniegumu atbilde tiek sniegta 1 mēneša laikā.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Bezmaksas.