Mazdārziņa piešķiršana nomas vajadzībām Salas novadā

Pakalpojuma īss apraksts

Kuldīgas novada pašvaldības mazdārziņu iznomāšana fiziskām personām.

Pakalpojumu nodrošina

Salas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciāliste, Susējas ielā 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230, 2. stāvs.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  • Iesniegums (veidlapa);

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

1 mēnesis.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Bezmaksas.