Lēmums par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu

Pakalpojuma īss apraksts

Nekustamā īpašuma sadalīšana, atdalot zemes vienību, nosaukuma piešķiršana atdalītajai zemes vienībai.

Pakalpojumu nodrošina

Salas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nspeciāliste, Susējas ielā 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230, 2. stāvs.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas un juridiskas personas. Publiskas personas.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  • Iesniegums (veidlapa);
  • Zemes vienības robežu plāns (kopija);
  • Nosaukuma priekšlikums (nedrīkst atkārtoties konkrētajā pagastā).

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

1 mēnesis ar pagarinājumi līdz 4 mēnešiem.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Bezmaksas.