Lēmuma pieņemšana par zemes vienību apvienošanu

Pakalpojuma īss apraksts

Apvieno:

  • tikai viena veida nekustamā īpašuma objektus — zemes vienību ar zemes vienību
  • blakus esošus zemesgrāmatā ierakstītus nekustamā īpašuma objektus, izveidojot vienu nekustamā īpašuma objektu,
  • vairākiem īpašniekiem piederošus blakus esošus zemesgrāmatā ierakstītus nekustamā īpašuma objektus, izveidojot kopīpašumā esošu nekustamā īpašuma objektu.

Nekustamā īpašuma objektus apvieno, ja zemes vienībām ir kopīgs vismaz viens robežas posms, būvēm ir kopīga vismaz viena ārējā plakne (siena), telpu grupas atrodas vienā būvē un telpu grupu norobežojošās plaknes (sienas vai pārsegumi) savstarpēji robežojas horizontālā vai vertikālā plaknē.

Pakalpojumu nodrošina

Salas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma speciāliste, Susējas ielā 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230, 2. stāvs.

Pakalpojuma saņēmējs

  • zemes īpašnieks vai vairāki īpašnieki attiecībā uz saviem īpašumiem.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  • Iesniegums (veidlapa)
  • Zemes vienības robežu plāns (kopija);
  • Notariāli vai bāriņtiesas apliecināta pilnvara;
  • Personas piekrišana, ja zemesgrāmatā ir reģistrēts aizliegums.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

1 mēnesis ar pagarinājumi līdz 4 mēnešiem.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Bezmaksas.