Lēmuma pieņemšana par adreses piešķiršanu/maiņu

Pakalpojuma īss apraksts

Adresācijas objekts ir:

 • 2.1. republikas pilsēta;
 • 2.2. novads;
 • 2.3. novada pilsēta;
 • 2.4. novada pagasts;
 • 2.5. ciems;
 • 2.6. iela (arī laukums);
 • 2.7. viensēta;
 • 2.8. dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka (turpmāk – ēka);
 • 2.9. zemes vienība, uz kuras ir atļauts būvēt šo noteikumu 2.7. un 2.8. apakšpunktā minētos objektus (turpmāk – apbūvei paredzēta zemes vienība);
 • 2.10. telpu grupa.

Pakalpojumu nodrošina

Salas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma speciāliste, Susējas ielā 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230, 2. stāvs.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas un juridiskas personas. Publiskas personas.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Iesniegums (veidlapa)
 • būvatļauja;
 • dzīvokļiem – būves kadastrālās uzmērīšanas lieta
 • Notariāli vai bāriņtiesas apliecināta pilnvara;

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

1 mēnesis ar pagarinājumi līdz 4 mēnešiem.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Bezmaksas.