Izziņa par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu

Pakalpojuma nosaukums

Izziņa par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu

Pakalpojuma īss apraksts

Izsniegt izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.

Pakalpojumu nodrošina

Salas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nspeciāliste, Susējas ielā 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, 2. stāvs.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas un juridiskas personas.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  • Iesniegums (veidlapa);
  • Pirkuma līgums (oriģināls, apstiprināts noraksts, uzrādot oriģinālu);
  • Notariāli vai bāriņtiesas apliecināta pilnvara.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

5 darba dienas.

Salas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma speciāliste 5 darba dienu laikā: sagatavo izziņu par atteikumu izmantot pašvaldības pirmpirkuma tiesības, vai sniedz domes vadībai atzinumu izskatīt jautājumu domes sēdē par konkrētā nekustamā īpašuma iegādi pašvaldības funkciju veikšanai. Tādā gadījumā lēmumu pieņem Salas novada dome nākamajā kārtējā novada domes sēdē, bet naudas samaksu atbilstoši līgumā norādītajai summai veic 10 darba dienu laikā no domes lēmuma pieņemšanas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Bezmaksas.