Izziņa par atļauju nepilsonim iegādāties nekustamo īpašumu – zemes vienības vai to domājamās daļas

Pakalpojuma īss apraksts

Izziņa iesniegšanai zemesgrāmatu nodaļā par pašvaldības atļauju iegūt īpašumā zemi Latvijas nepilsonim vai citas valsts pilsonim.

Pakalpojumu nodrošina

Salas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma speciāliste, Susējas ielā 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230, 2. stāvs.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas un juridiskas personas.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  • Iesniegums (veidlapa)
  • Zemes vienības robežu plāns (kopija);
  • Īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti (kopija);
  • Pirkuma, dāvinājuma līgums (kopija);
  • Personu apliecinošs dokuments (kopija);
  • Notariāli vai bāriņtiesas apliecināta pilnvara.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

20 darba dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Maksa par pakalpojumu ir 7 euro.