Iesniegums par pārmaksātā nekustamā īpašuma nodokļa un kļūdaini ieskaitīto maksājumu

Pakalpojuma īss apraksts

Tiek izskatīti nodokļu maksātāju iesniegumi par maksājumu koriģēšanu, pārmaksāto nodokļa summu atmaksāšanu, kā arī pārmaksu pārcelšanu.

Pakalpojumu nodrošina

Salas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma speciāliste, Susējas ielā 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230, 2. stāvs.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas un juridiskas personas - Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji, kuriem ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

10 darba dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Bezmaksas.