Apgrūtinājumu plāna saskaņošana

Pakalpojuma īss apraksts

Salas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma speciāliste veic fiziskajām un juridiskajām personām piederošo zemes vienību apgrūtinājumu plānu saskaņošanu. Apgrūtinājumu plānus saskaņo gan papīra, gan elektroniskā formā.

Pakalpojumu nodrošina

Salas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma speciāliste, Susējas ielā 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230, 2. stāvs.

Pakalpojuma saņēmējs

Zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veicējs.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Apgrūtinājumu plāns, kurš ir izstrādāts atbilstoši 27.12.2011. MK noteikumu Nr.1019 Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi' 215. punktam, 1 (viens) eksemplārs papīrformātā un digitālā veidā vektordatu formātā (dwg. vai dgn).

Dokumenti, kas izmantoti apgrūtinājumu plāna sagatavošanā, saskaņā ar MK 27.12.2011. noteikumu Nr.1019 'Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi' 215. punktu.

 Pakalpojuma saņemšanas termiņš

10 darba dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Bezmaksas.