Transporta izdevumu kompensācijas saņemšana pirmsskolas izglītības iestādes un pirmsskolas izglītības programmas izglītojamajiem

Pakalpojuma īss apraksts

Transporta izdevumu kompensācija tiek segta pirmsskolas izglītības iestādes un pirmsskolas izglītības programmas izglītojamo vecākiem. 

Salas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus, kas saistīti ar braucienu no dzīvesvietas līdz pirmsskolas izglītības iestādei „Ābelīte” Salas novadā un atpakaļ, ja izmanto autobusu satiksmi reģionālajā vietējās nozīmes vai reģionālajā starppilsētu nozīmes maršrutā pirmsskolas izglītības iestādes un pirmskolas izglītības programmas izglītojamo vecākiem 100% apmērā. Ja pirmsskolas izglītības iestādes un pirmskolas izglītības programmas izglītojamā vecāki nevar izmantot autobusu satiksmi, tiek segti transporta izdevumi 100 % apmērā.

Pakalpojumu nodrošina

Salas novada sociālais dienests, Susējas ielā 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230; 1. stāvā

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona – skolēnu vecāki vai aizbildņi, uzrādot statusu apliecinošus dokumentus.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums transporta biļešu izdevumu kompensācijas saņemšanai izglītojamajiem ŠEIT

Iesnieguma iesniegšanas termiņš

Līdz nākošā mēneša 12. datumam.

Kompensācijas saņemšanas termiņš

  • saņemot skaidrā naudā, - uzreiz Salas novada pašvaldības kasē, pēc iesnieguma iesniegšanas sociālajā dienestā;
  • saņemot bankas kontā, - līdz iesnieguma saņemšanas mēneša 25. datumam. Iesniedzot iesniegumu vēlāk par norādīto termiņu, kompensāciju varēs saņemt pēc mēneša.

Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)

Salas novada pašvaldības dome

Normatīvie akti

Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 371; 2017.07.01.)

Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi pirmsskolas izglītības iestādes un pirmsskolas izglītības programmas izglītojamo vecākiem
(Salas novada dome; saistošie noteikumi Nr. 12; 04.10.2012.)