Eiropas atbalsts vistrūcīgākajām personām

Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām  

Salas novada Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests) turpinās realizēt projektu “Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajiem”. Ir noslēgts līgums ar biedrību Latvijas Sarkanais Krusts par atbalsta paku izsniegšanu periodā no 2018. līdz 2020. gadam.

Paplašināts ES pārtikas un materiālās palīdzības atbalsta saņēmēju loks

18.12.2018. Ministru Kabinets (MK) ir apstiprinājis grozījumus 25.11.2014. MK noteikumos Nr.727 “Darbības programmas “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi”.

Grozījumi paredz, ka no 2019. gada 1.janvāra Eiropas Atbalsta fonda atbalstu papildus varēs saņemt arī maznodrošinātas personas vai ģimenes, kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz EUR 242,00, līdzšinējo EUR 188,00 vietā. Pašvaldībās, kurās maznodrošinātas personas vai ģimenes ienākumu līmenis noteikts mazāks par 242 eiro, Fonda vistrūcīgākajām personām atbalstu varēs saņemt visas maznodrošinātās personas vai ģimenes (personas statusu jābūt iedrukātai speciālai atzīmei, ka ģimene (persona) atbilst EAFVP atbalsta saņemšanas nosacījumiem.

Tāpat, grozījumi nosaka iespēju turpmāk visām pilngadīgajām personām saņemt ne tikai Fonda līdzfinansētās pārtikas, bet arī higiēnas un saimniecības preces, ko līdz šim varēja saņemt tikai bērni vecumā līdz 18 gadiem. Savukārt ģimenes ar bērniem līdz 12 mēnešu vecumam varēs izvēlēties vienu no Fonda higiēnas preču pakām, kurās ir autiņbiksītes no 5 līdz 9 kilogramiem vai no 7 līdz 18 kilogramiem.

Līdztekus jau līdz šim uzskaitītajiem papildpasākumiem, tiek iekļauts jauns papildpasākuma veids: socializēšanas pasākumi personas sociālo lomu, vērtību, kultūras, tradīciju apgūšanai un iekļaušanai sabiedrībā.

Tajā pašā laikā, vienkāršoti Fonda atbalsta komplektu izsniegšanas nosacījumi, svītrojot komplektu saņemšanas biežuma ierobežojumu. Paredzēts, ka turpmāk persona vai ģimene, attiecīgās sociālā dienesta izsniegtās izziņas derīguma termiņa laikā varēs saņemt atsevišķus komplektus vai visu pārtikas, higiēnas un saimniecības preču komplektu skaitu uzreiz, nevis vienu komplektu kalendārā mēneša laikā, kā tas bija noteikts iepriekš.

2018. gada 28.martā biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) un Sabiedrības Integrācijas Fonds (SIF) ir parakstījuši līgumu Nr.2017.FEAD/PO.03/09/26 par Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros atbalstāmo darbību īstenošanu.

Kas VAR saņemt komplektus?

Persona vai ģimene, kas saņēmusi pašvaldības sociālā dienesta izdotu izziņu:

  • par atbilstību trūcīgas personas statusam,
  • kas apliecina, ka persona vai ģimene ir nonākusi krīzes situācijā,
  • kas apliecina, ka persona vai ģimene atzīta par maznodrošinātu (tās vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 242 EUR) – no 01.01.2019. Sociālā dienesta atzīme par atbilstību fonda saņemšanas nosacījumiem.

Ģimenēm, kurās ir bērni vecumā līdz 24 mēnešiem, ir iespēja papildus saņemt pārtikas un higiēnas preču maziem bērniem komplektus.

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (EAFVP) atbalsta komplektu izsniegšanas nosacījumi trūcīgām, krīzes situācijā esošam ģimenēm (personām) un maznodrošinātām ģimenēm (personām), ja izziņā ir speciāla atzīme, ka tā atbilst EAFVP atbalsta saņemšanas nosacījumiem.

  Pārtikas preču komplekts Papildus pārtikas preču komplekts1 mazajiem bērniem vecumā no 7-24 mēn. (ieskaitot) Higiēnas un saimniecības preču komplekts Papildus higiēnas preču komplekts2 mazajiem bērniem vecumā no 0-24 mēn. (ieskaitot) Individuālo mācību piederumu komplekts3 bērnam vecumā no 5-16 g. (ieskaitot)
Izziņa uz 1 mēn. 1 paka katrai personai 1 paka bērnam 1 paka katrai personai 1 paka katram bērnam


1 paka kalendārā gada ietvaros katram bērnam
Izziņa uz 3 mēn. 2 pakas katrai personai 2 pakas bērnam 1 paka katrai personai 1 paka katram bērnam
Izziņa no 4-6 mēn. Kopā 4 pakas personai Kopā 4 pakas bērnam Kopā 2 pakas katrai personai Kopā 2 pakas bērnam
Izziņa par krīzes vai ārkārtas situāciju  2 pakas personai 3 mēnešu laikā no izziņas izsniegšanas dienas 2 pakas bērnam laikā no izziņas izsniegšanas dienas 1 paka katrai personai 3 mēn. laikā no izziņas izsniegšanas dienas 1 paka bērnam 3 mēn. laikā no izziņas izsniegšanas dienas

1 Papildus pārtikas preču maziem bērniem komplekta veidu izsniedz atbilstoši bērna vecumam
2 Papildus higiēnas preču maziem bērniem komplekta veidu izsniedz atbilstoši bērna vecumam: izņēmuma gadījumā bērnam vecumā līdz 12 mēn. var izvēlēties vienu no komplekta veidiem - vecumam no 0-6 mēn. vai 7-12 mēn.
3 Individuālo mācību piederumu komplekta veidu izsniedz atbilstoši bērna vecumam

Atbalsta komplektu izdales vietas Salas novadā Atbalsta komplektu izdalīšana dienas Atbalsta komplektu izdalīšanas laiks Kontaktpersonas
Susējas iela 9, Sala, Salas pag., Salas nov. Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena

No 8.30 līdz 17.00No 8.30 līdz 16.00

Ludmila Austriņa

T. 65237747
Mob. 29372660

Biržu iela 11, Birži, Salas pag., Salas nov. Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
No 8.30 līdz 12.00

Gunta Ūberga

Mob. 28793902

Pētera Barisona iela 6, Sēlija, Sēlpils pag., Salas nov. Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
No 8.30 līdz 17.00No 8.30 līdz 16.00

Valda Kravale

T. 65220920
Mob. 28739534


 
  INFOGRAFIKA "CEĻŠ LĪDZ ES ATBALSTA PAKĀM: KAS? UN KĀ?