Informācija jaunajiem vecākiem

Vecākiem par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā ir jāpaziņo jebkurā dzimtsarakstu iestādē. Tas ir viens no bērna vecāku pienākumiem. Ikvienam Latvijas pilsonim vai nepilsonim, kurš ir dzimis Latvijā, tiek piešķirts personas kods un izsniegta dzimšanas apliecība.

Bērna reģistrēšana:

 • jāpaziņo dzimtsarakstu iestādei viena mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas;
 • ja vecāki ir laulībā, jāiesniedz medicīnas apliecība, kas apliecina dzimšanas faktu, pase un laulības apliecība;
 • ja vecāki ir laulībā, reģistrēt var ierasties tikai viens no vecākiem;
 • ja bērna vecāki nav laulībā, ir jāierodas abiem vecākiem;
 • ja bērna māte ir laulībā, bet bērna mātes vīrs nav dzimušā bērna tēvs, paziņot par bērna piedzimšanu ir jāierodas bērna mātei, bērna mātes vīram un bioloģiskajam tēvam. Minētajām trīs personām personiski ir jāiesniedz kopīgs iesniegums dzimtsarakstu nodaļā, uz kura notariāli apliecināts iesniedzēju paraksta īstums.
 • ja vecāki nav laulībā, jāiesniedz medicīnas apliecība, kas apliecina dzimšanas faktu, pase un kopīgs paternitātes atzīšanas iesniegums;
 • pēc paziņošanas par bērna piedzimšanu dzimtsarakstu nodaļā bērnu reģistrē dzimšanas reģistrā, piešķir tam personas kodu un izsniedz dzimšanas apliecību.
 • pienākums paziņot par bērna piedzimšanu ir bērna tēvam vai mātei. Ja nevienam no vecākiem to nav iespējams izdarīt, vecākiem ir tiesības pilnvarot citu personu paziņot par bērna piedzimšanu.
 • par dzimšanas reģistrāciju valsts nodeva nav jāmaksā.

Ja paziņojums par bērna piedzimšanu nokavēts

 • Ja paziņojuma sniegšana par bērna piedzimšanu nokavēta ilgāk par mēnesi, bērna dzimšanas faktu drīkst reģistrēt pēc nokavējuma apstākļu noskaidrošanas.
 • Ja bērna vecāki ir nokavējuši termiņu par bērna piedzimšanas paziņošanu nevis būtisku iemeslu dēļ, dzimšanas faktu reģistrē, pamatojoties uz viena vai abu vecāku iesniegumu, kurā paskaidrots nokavējuma iemesls. Tāpat jāiesniedz medicīnas apliecība, kas apliecina dzimšanas faktu, pase un laulības apliecība .
 • Par bērna nereģistrēšanu ir paredzēts administratīvais sods. Administratīvo pārkāpumu kodeksa 203.pants noteic, ka par dzimšanas civilstāvokļa akta reģistrācijas termiņu neievērošanu bez attaisnojošiem iemesliem uzliek naudas sodu.

Bērna vārds, uzvārds un tautība

Dzimšanas apliecībā bērna vārdu un uzvārdu ieraksta saskaņā ar vecāku norādījumu. Šajā gadījumā ir jāatceras, ka bērnam var dot ne vairāk kā divus uzvārdus. Ja vecākiem ir dažādi uzvārdi, bērnam saskaņā ar abu vecāku vienošanos ieraksta tēva vai mātes uzvārdu. Ja vecāki nevar vienoties, tad par bērna vārdu un/ vai uzvārdu lemj bāriņtiesa un bērna dzimšanas apliecībā  uzvārdu ieraksta saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu. Bet, ja līdz bērna piedzimšanai bērna māte nav noslēgusi laulību vai bērna paternitāte nav atzīta, bērnam ieraksta mātes uzvārdu.

Par bērna tautības ierakstīšanu dzimšanas apliecībā var lemt bērna vecāki. Ja vecāki izvēlas ierakstīt tautību, tad to var darīt, skatoties bērna radinieku tautību tiešā augšupējā līnijā divu paaudžu robežās. Ja vecāki nevar vienoties, bērna tautību ieraksta saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu. 

Pabalsti jaunajiem vecākiem

Ir svarīgi sagaidīt mazuli šajā pasaulē ar tādu stabilitātes un miera sajūtu, kas nozīmē ne vien viņa pirmā pūriņa sagādāšanu, ne vien topošās māmiņas dzemdību somas sakārtošanu, bet ir arī svarīgi izprast visu to, kas jaunajiem vecākiem pienākas no valsts, kā jaunajai ģimenei.

Apjukums sākumā varētu būt liels – kur jāiet, kas jāraksta, kam jāprasa, kas vispār jāprasa, vai jaunajiem vecākiem kaut kas vispār pienākas un kā sevi nodrošināt tā, lai gan pirmsdzemdību posms būtu maksimāli stabils, gan arī viss bērnu kopšanas atvaļinājums nesagādātu raizes.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) ir izdarījusi lielu darbu, lai informāciju padarītu vieglāk uztveramu un saprotamu jaunajām ģimenēm, par pabalstu iespējām un veidiem, kā tie ir saņemami, tāpēc šis ieraksts ir veltīts tieši tam, lai jūs varat visu te izlasīt un, cerams, saprast, kas jūs sagaida turpmāko mēnešu laikā, ja esat mazulīša gaidībās.

Valsts pabalsti vecākiem pirms un pēc bērna piedzimšanas

Visus pabalstu iesniegumus, kas saistīti ar bērnu dzimšanu var iesniegt elektroniski un vairs nav jādodas uz VSAA filiāli personīgi. Īpaši ērti tas ir tad, kad mazulītis ir jau piedzimis un pirmajās dienās noteikti negribas klejot pa dažādām ļaužu pilnām iestādēm. Par to, kurus pabalstus varat pieprasīt elektroniski, lūkojiet TE. Izvēlieties vajadzīgo iesniegumu, nospiediet ikonu “Ē!” un tālāk jau vairs nav nekā sarežģīta – autentificējiet sevi, lai uzsāktu darbu, aizpildiet iesniegumu un nosūtiet to VSAA.

Un otra tik pat svarīga lieta – pēc bērna piedzimšanas kopā ar iesniegumu maternitātes pabalstam, var iesniegt visus pārējos iesniegumus, kas saistīti ar bērna piedzimšanu un kopšanu. Tātad uzreiz var pieprasīt, piemēram, arī ģimenes valsts pabalstu, kas pienākas no bērna 1 gada vecuma.