Bērna nodošana citas personas aprūpē

Pakalpojuma īss apraksts

Bāriņtiesa lemj par iespēju vecākiem nodot bērnu citas personas aprūpē Latvijā un ārvalstī uz laiku, kas ilgāks par trim mēnešiem.

Pakalpojumu nodrošina

Salas novada bāriņtiesa Susējas ielā 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230; 2. stāvā

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  • Personu apliecinošs dokuments
  • Motivēts iesniegums
  • par pārējiem dokumentiem katrā konkrētā gadījumā informācija saņemama bāriņtiesā

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas, gadījumos, ja tiek pieprasīta informācija no ārvalstīm, termiņš tiek pagarināts saskaņā ar „Administratīvā procesa likuma” 64. pantu.