Bāreņu vai bez vecāku gādības palikuša bērna ievietošana ilgstošas sociālās aprūpes vai rehabilitācijas institūcijā

Pakalpojuma īss apraksts

Tikai gadījumos, ja bērnam nav iespējams nodrošināt ārpusģimenes aprūpi pie aizbildņa vai audžuģimenē, bāriņtiesa lemj par bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā

Pakalpojumu nodrošina

Salas novada bāriņtiesa, Susējas ielā 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230, 2. stāvā

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona