Jaunais būvniecības process

Ēku būvnoteikumi

Pielikumi:

Ostu, hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi nekvalificētu, inženierbūvju noteikumi

Pielikumi:

  • 4. pielikums Būvniecības iesniegums inženierbūvēm
  • 11. pielikums  Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai

Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi

Pielikumi:

  • 2. pielikums Būvniecības iesniegums
  • 11. pielikums Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai vai tās nojaukšanu

Autoceļu un ielu būvnoteikumi

Pielikumi:

Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība

Pielikumi:

  • 2. pielikums Būvniecības ieceres iesniegums
  • 7. pielikums Apliecinājums par elektronisko sakaru tīkla būves gatavību ekspluatācijai

Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi

Pielikumi: