Piekrišana paternitātes atzīšanai

Pakalpojuma īss apraksts

Ja bērns ir nepilngadīgs un viņam nav nodibināta aizbildnība, bāriņtiesa lemj par piekrišanu paternitātes atzīšanai, ja:

  • bērna māte mirusi;
  • bērna mātes atrašanās vieta nav zināma.

Pakalpojumu nodrošina

Salas novada bāriņtiesa, Susējas ielā 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230; 2. stāvā

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  • Personu apliecinošs dokuments;
  • iesniegums
  • par pārējiem dokumentiem katrā konkrētā gadījumā informācija saņemama bāriņtiesā.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas, nepieciešamības gadījumā termiņš tiek pagarināts saskaņā ar „Administratīvā procesa likuma” 64. pantu.