Simbolika

Ģerboņa heraldiskais apraksts:

Salas novada ģerboņa centrālais objekts attēlots spāņu tipa vairoga formā, dalīts ar apvērstu sudraba smaili: sarkans un zaļš, par pamatu ņemot Sēlijas karoga krāsas. Smailei uzlikts heraldiskais simbols - meža zemeņu zars ar ziedu un ogām dabiskās krāsās, kas pārnestā nozīmē aicina ikvienam novada iedzīvotājam uzziedēt un nest augļus sabiedrības labā.

Radīts 2012.gadā, autori ir māksliniece Jolanta Ābele kopā ar savu dēlu Ervīnu Apīni.

2012.gada 6.septembrī Rīgas pilī Pašvaldību ģerboņu svētkos Latvijas prezidents Andris Bērziņš pasniedza ģerboni Salas novadam. Salas novadu pasākumā pārstāvēja Salas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe, domes priekšsēdētājas vietnieks Andris Bārzdiņš, domes deputāts Gatis Balodis, personāla nodaļas vadītāja Ingūna Rēķe un Biržu Tautas nama direktore Vija Pazuha.

Ģerbonis iesvētīts Biržu Sv. Annas evaņģēliski luteriskajā baznīcā 2013.gada maijā.

Salas novada domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe: “Mums nebija ne vēsturiskā, ne jaunlaiku ģerboņa, tāpēc rīkojām skiču konkursu un pēc tam izvēlējāmies trīs labākos darbus, kurus vedu uz Rīgu atrādīt Heraldikas komisijai, lai kopā izvēlētos, kurš tad ir labākais un ar kuru mākslinieku tālāk strādāt. Komisija ieteica uzticēties viņu rekomendētajiem, bet mēs – nē, veidosim paši! Tā nu nācās daudzas reizes gan braukāt, gan pārtaisīt, līdz aptrūkās padoma. Izšķirstījām augu noteicējus un dažādu literatūru, bet likās, ka visi mums piemērotie augi jau aizņemti. Reiz māksliniece, kura bija uzņēmusies ģerboņa izstrādi, ar savu mazo bērniņu pastaigājoties, ieraudzījusi meža zemenītes – to mūspusē daudz, turklāt meža zemene ir sēļu karoga krāsās. Beidzot īstais augs Salas novada ģerbonim bija atrasts! Mēs domājam, ka zemene simbolizē katru novada iedzīvotāju, kuri te var augt, dzīvot, ziedēt un dot augļus, ir mūsu odziņas.”
(Latvijas Pašvaldību savienības izdevums žurnāls "Logs", 04.08.2014.)

Logotipa apraksts:

Par pamatu ņemta ideja par Salas novadu kā Sēlijas atslēgu Sēlijas karoga krāsās (zaļš, balts, sarkans). Atslēgas plūdlīnija simbolizē arī Daugavas upes plūdumu, kas dabā ir Salas novada ziemeļu robeža. Radīts 2015.gadā, autore ir māksliniece Jolanta Ābele.

 

Karoga simboliskais apraksts:

Karogs ir taisnstūra audums ar garuma un platuma attiecību 2:1

Karoga krāsu joslu attiecība (sarkana, balta, zaļa) 2:1:2

Par pamatu ņemtas Sēlijas karoga simboliskās krāsas – karmīnsarkanā ir asiņu, baltā kultūras un gara vērtību, bet zaļā – zemes un zemniecības, kas ir seno sēļu tautas ētiskais un etniskais pamats.
Karoga lauka centrā izvietots Salas novada pašvaldības ģerbonis. Ģerboņa izmērs plaknē – 1/5 no karoga platuma līdz ģerboņa augšējai malai, 1/5 no karoga platuma līdz ģerboņa apakšējai malai. Ģerboņa augstums – 3/5 no karoga platuma.

Radīts 2016.gadā, autore ir māksliniece Jolanta Ābele.

Karoga poligrāfiskai attēlošanai izmanto šādus krāsu toņus:

  • Sarkanā krāsa – PANTONE 186C;
  • Zaļā krāsa – PANTONE 341C;
  • Baltā krāsa – PANTONE White;
  • Sudraba krāsa – PANTONE 877C;
  • Melnā krāsa – PANTONE Black;
  • Dzeltenā krāsa – PANTONE 109C.

Latviešu akadēmiķis, fizikālķīmiķis, zinātņu vēsturnieks, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents, Valsts pētījumu programmas "Letonika" vadītājs Jānis Stradiņš: "Par pamatu ņemtās etnogrāfiskā novada Sēlijas karoga krāsas ir 1880.gadā dibinātās studentu korporācijas "Selonija" krāsas, tikai apgrieztā secībā, citādā pamatkrāsu tonī un citās proporcijās, lai pasvītrotu saistību ar Latvijas Nacionālo karogu. Pirmo reizi Sēlijas karogs proponēts 1989.gada maijā Jēkabpilī un Viesītē".

 

SALAS NOVADS

Teritorija: 317,12 km2
Iedzīvotāju skaits (uz 1.janv. 2018.g.): 3741
Iedzīvotāju blīvums: 13,0 iedz./km2
Novada teritoriālais dalījums: Salas novads Salas pagasts un Salas novads Sēlpils pagasts
Administratīvais centrs: Sala (Salas pagasts)
Pagasta pārvalde: Sēlija (Sēlpils pagasts)