Sazināties ar mums

* Jūsu vārds un e-pasts tiek peprasīts, lai mēs varētu ar Jums sazināties un sniegt atbildi uz Jūsu jautājumu.

Kontakti

VALSTS UN PAŠVALDĪBU VIENOTAIS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS

Pirmdiena: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Otrdiena: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Trešdiena: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Ceturtdiena: 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00
Piektdiena: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.00
Tālrunis: 669 54845
e-pasts: sala@pakalpojumucentri.lv 

GRĀMATVEDĪBAS NODAĻA

Galvenā grāmatvede Silvija Zabludovska 65237703, 26429287; Silvija_Zab@inbox.lv 

Vecākā grāmatvede Ināra Puida 65237875 

Grāmatvede Aina Apināne 65237875 

Materiālu uzskaites grāmatvede Indra Maskava 65237876 

Grāmatvede - kasiere Maija Aizpurva 65231660
 
Finansiste Kristīne Jucīte 65237876
finansists@salas.lv 

SALAS NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA
SALAS NOVADA BĀRIŅTIESA

Priekšsēdētāja Jeļena Jefimova, 65237704, 20267521, Barintiesa@salas.lv

Locekļi: Anita Zvirgzda, Inga Galdiņa, Dace Jēkabsone

Sekretāre: Inese Vilcāne

Apmeklētāju pieņemšanas laiks

Pirmdiena 8.30 – 12.00 13.00 – 17.00
Otrdiena  –  
Trešdiena –
Ceturtdiena 8.30 – 12.00 12.30 – 17.00
Piektdiena –

Datu aizsardzības speciālists

Datu aizsardzības speciālists Uldis Lībietis

M.: +371 65237700 
datuaizsardziba@salas.lv

 

PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA

Pirmdiena: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Otrdiena: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Trešdiena: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Ceturtdiena: 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00
Piektdiena: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.00

Salas novada pašvaldības izpilddirektors Arnis Baumeisters 65237749, 26188750; izpilddirektors@salas.lv 

ATTĪSTĪBAS NODAĻA

Nekustamā  īpašuma speciāliste Ingrīda Gādmane 65237706, 29262465; ingrida.gadmane@salas.lv 

Projektu vadītāja Ligita Kadžule 65237707, 25460441; projekti@salas.lv

SALAS NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS

Dienesta vadītāja Inga Veiba 65237747, 29372660; socdienests@salas.lv 

Sociālā darbiniece Silvija Rancāne 65237705, 28305156

Sociālā darbiniece Sēlpilī Valda Kravale 65220920, M.t.27839534

SĒLPILS PAGASTA PĀRVALDE

Pētera Barisona iela 6, Sēlija, Sēlpils pagasts, Salas novads, LV 5232

Pārvaldes vadītāja  Anita Bārzdiņa  65220925, 27839705,  seelpils@inbox.lv 

Darba laiki
Pirmdiena 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Otrdiena 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00 
Trešdiena 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Ceturtdiena 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
Piektdiena 8.00 – 12.00 12.30 – 16.00

PERSONĀLA NODAĻA

Personāla nodaļa 65237702, 29352736

Lietvede Inga Razujeva 65237700; salaspag@salas.lv

Juriste Zanda Daņilova 65263841; jurists@salas.lv 

Datortīklu administrators Aivars Savickis 65237874, 26455125; novads@salas.lv

Darba aizsardzības vecākā speciāliste Anita Bārzdiņa 65220925, 27839705; seelpils@inbox.lv 

Sporta pasākumu organizators Pēteris Krastiņš 65220458, 26341972

Sabiedrisko attiecību un Tūrisma lietu speciāliste Jolanta Grandāne  65237748, 29156210; referente@salas.lv

Jaunatnes lietu speciāliste Linda Kalniņa jaunatne@salas.lv.

SPECIĀLISTI

Veterinārārsts Ēvalds Stalidzāns 65263309, 26173926; dokt@inbox.lv 

SOCIĀLĀ DIENESTA DARBINIEKU PIEŅEMŠANAS LAIKI BIRŽU CIEMĀ

Otrdien 08.30 - 12.00 BiržuTautas namā,  sociālā dienesta vadītāja Inga Veiba

Katra mēneša 1.un 3.ceturtdienā 10.00 - 12.00  Biržu Tautas, namā sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Silvija Rancāne

 

IECIRKŅA INSPEKTORI SALAS NOVADĀ

Apmeklētāju pieņemšanas laiki
KRISTIANS IGAUNIS, 25488616 /Biržos/ katra mēneša pirmajā otrdienā 13.00-14.00

LAURIS AUSTRIŅŠ, 25488653 /Salā/ otrdienās 10.00-12.00  

LAURIS AUSTRIŅŠ, 25488653 /Sēlpilī/ katra mēneša pirmajā pirmdienā 10.00-12.00