Klientu apkalpošanas centrs

Salas novada pašvaldība

 • Ērtākai  un ātrākai informācijas apmaiņai ar Salas pašvaldību un pakalpojumu saņemšanai  iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:
 • iesniegumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz e-pastu: salaspag@salas.lv 
 • izmantojot portālu www.latvija.lv
 • iespēja pakalpojumus pieprasīt elektroniski, iesniedzot ar drošu elektronisku parakstu parakstītu iesniegumu.
 • papildus MK 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” 10. punktā minētajiem datņu formātiem, pašvaldība pieņem arī šādus ar drošu elektronisko parakstu parakstītus datņu formātus: noformētam tekstam – DOC; elektroniskajām tabulām – XLS; portatīvā dokumenta formātu PDF.
 • iespēja uzdot jautājumu Salas novada domei, izmantojot mājas lapas piedāvāto iespēju.

Normatīvie akti

  Iesniegumu likums
MK 2005.gada 28.jūnija noteikumi Nr.473  Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personāmSALAS NOVADA VALSTS UN PAŠVALDĪBAS VIENOTAIS KLIENTU 
APKALPOŠANAS CENTRS

Adrese 
Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230

Tālrunis 
+371 669 54845

E-pasts
sala@pakalpojumucentri.lv 

VPVKAC darba laiks :
P.   8.30–12.00 un 13.00–17.00 
O.   8.30–12.00 un 13.00–17.00
T.   8.30–12.00 un 13.00–17.00
C.   8.30–12:00 un 13.00–17.00
Pk. 8.30–12.00 un 13.00–16.00
S., Sv. BRĪVS

VPVKAC sniegtie pakalpojumi:

Klātienē var pieteikt noteiktus šādu valsts iestāžu pakalpojumus: 

 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra;
 • Valsts ieņēmumu dienests;
 • Lauksaimniecības datu centrs.

Tiek sniegta informācija par vairāku valsts iestāžu e-pakalpojumiem un palīdzība to lietošanā:

 • Lauku atbalsta dienests;
 • Nodarbinātības valsts aģentūra;
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;
 • Uzņēmumu reģistrs;
 • Valsts darba inspekcija;
 • Valsts zemes dienests.

UZMANĪBU – SVARĪGI!

Lai saņemtu pakalpojumu VPVKAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas karte.

Lai saņemtu e-pakalpojumu, nepieciešams autentificēties ar savu internetbanku, eID karti vai elektroniskā paraksta viedkarti.

 

Dokumentu pielikumi

Pak_saraksts_2017.doc 778 Kb [13/12/2018]