Eiropas atbalsts vistrūcīgākajām personām

 

Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) izziņas derīguma termiņš tiek pagarināts līdz
2020. gada 31. maijam 

Trūcīgā un maznodrošinātā statuss dod tiesības ģimenei (personai) saņemt valsts un pašvaldības noteikto atbalstu un atvieglojumus.

Personas, kuras saņem valsts vai pašvaldības apmaksātus  sociālās aprūpes un/vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus kā trūcīgas vai maznodrošinātas personas, var turpināt saņemt šos pakalpojumus arī situācijā, ja COVID -19 izraisītās ārkārtas situācijas laikā personai beidzas trūcīgas vai maznodrošinātā statusa derīguma termiņš. Pakalpojuma sniedzējam ir iespējams sazināties ar klienta pašvaldības sociālo dienestu un pārliecināties par izziņas derīgumu. 

Ja persona ir atzīta par trūcīgu, tai ir tiesības turpināt saņemt atvieglojumus veselības aprūpes sistēmā:

 •  nav jāmaksā pacienta iemaksa, saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;
 • nav jāmaksā pacienta līdzmaksājums par vienā stacionēšanas reizē veiktu ķirurģisko operāciju;
 • saņemot valsts kompensējamos medikamentus līgumaptiekās un uzrādot trūcīgā izziņu, tiek atbrīvotas no valsts nekompensētas daļas samaksas un maksas par recepti 0,71 eiro.

Personām, kuras atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām ar ienākumiem līdz 242 eiro uz cilvēku mēnesī, ir tiesības saņemt Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalstu - pārtikas preču un pirmās nepieciešamības preču komplektus, ko nosaka Ministru kabineta noteikumi.

Personām, kuras atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām ar pašvaldības noteikto ienākumu līmeni, ir tiesības:

 • saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu atbilstoši likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajam;
 • saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību atbilstoši Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā noteiktajam;
 • pretendēt uz atbrīvošanu no tiesas izdevumu atmaksas (lēmumu par atbrīvojumu, vērtējot personas ienākumus, pieņem tiesa) atbilstoši Civilprocesa likumā noteiktajam;
 • tiesības saņemt elektroenerģijas pakalpojumu par samazinātu cenu atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktajam.

2000. gada 17. martā valdības sēdē pieņemtais likumprojekts “Grozījums “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”” paredz, ka izsniegtās trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) izziņas  derīguma termiņš ir uzskatāms par pagarinātu uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, tas nozīmē līdz 2020.gada 31.maijam. Likumprojekts vēl gan ir jāpieņem Saeimā.

 

Atbalsts vistrūcīgākajām personām

Salas novada pašvaldība, sadarbībā ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts”, īsteno līgumu par Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalstāmo darbību īstenošanu

18.12.2018. Ministru Kabinets (MK) ir apstiprinājis grozījumus 25.11.2014. MK noteikumos Nr.727 “Darbības programmas “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi”, kas nosaka izmaiņas atbalsta komplektu izdales un papildpasākumu ieviešanas nosacījumos:

 • No 2019. gada 1. janvāra Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (turpmāk – EAFVP) atbalstu varēs saņemt arī maznodrošinātas personas vai ģimenes, kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 242 euro, līdzšinējo 188 euro vietā.
 • Vienlaikus informējam, ka MK noteikumi paredz, ka higiēnas un saimniecības preču komplektus turpmāk varēs saņemt ne tikai bērni vecumā līdz 18 gadiem, kā tas bija noteikts iepriekš, bet arī pilngadīgas personas, kas norādītas atbilstošajās izziņā
 • Savukārt ģimenes ar bērniem līdz 12 mēnešu vecumam varēs izvēlēties vienu no Fonda higiēnas preču pakām, kurās ir autiņbiksītes no 5 līdz 9 kilogramiem vai no 7 līdz 18 kilogramiem.
 • Tāpat kā līdz šim, pamats EAFVP atbalsta saņemšanai ir pašvaldības sociālā dienesta izsniegta rakstiska izziņa. Izziņā par maznodrošinātās ģimenes, personas statusu jābūt iedrukātai speciālai atzīmei, ka ģimene (persona) atbilst EAFVP atbalsta saņemšanas nosacījumiem.

Izdales paku vietas un darba laiks Salas novadā

Nr.p.k.

Pagasts

Izdales vietas adrese

Darba laiks

Vārds, Uzvārds

1.

Salas pagasts

Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230

8.30-17.00 (P., O., Tr., C.)

8.30-16.00 (Piekt.)

Ludmila Austriņa

65237747, 29372660

2.

Salas pagasts

Biržu iela 11, Birži, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230

8.30-12.00 (P., O., Tr., C.,Piekt.)

Gunta Ūberga

28793902

3.

Sēlpils pagasts

Pētera Barisona iela 6, Sēlija, Sēlpils pagasts, Salas novads, LV-5232

8.30 – 17.00 (P., O., Tr., C.)

8.30-16.00 (Piekt.)

Valda Kravale

65220920, 28739534

 

www.atbalstapakas.lv

www.sif.gov.lv

www.lm.gov.lv